Vlada Zeničko-dobojskog kantona (ZDK) doznačila je nadležnim gradskim i općinskim službama sredstva za isplatu šeste rate stipendija za 2.249 korisnika za studijsku 2019/2020. godinu u iznosu od 309.750,00 KM. Korisnici stipendija su redovni i samofinansirajući studenti prvog i drugog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja.
Najveći broj korisnika
U kantonalnom budžetu za 2020. godinu za ovu namjenu osigurana su dosad najveća sredstva u iznosu od 2.478.000,00 KM. Drugu godinu zaredom, stipendije su dobili svi studenti koji su aplicirali na konkurs Ministarstva za boračka pitanja i koji su ispunjavali formalno-pravne uslove. Visina stipendije za prvu godinu je 800,00 KM, dok za drugu i ostale godine studija te prvu i drugu godinu drugog studijskog ciklusa, stipendija iznosi 1.200,00 KM. “Vlada ZDK i Ministarstvo za boračka pitanja ulažu napore da stvore uslove da redovno na kraju mjeseca izvrše isplatu po jedne rate boračke stipendije i tako pomognu studentima iz reda boračke populacije”, rekao je ministar za boračka pitanja Fahrudin Čolaković, uputivši čestitke studentima pred početak nove akademske 2020/2021. godine. Najavio je da Ministarstvo za boračka pitanja već priprema novi konkurs za dodjelu boračkih stipendija koji će biti objavljen početkom novembra ove godine.
Uskoro još dvije rate
Kantonalni premijer Mirza Ganić rekao je da ova vlada posvećuje veliku pažnju studentskoj populaciji, te da pored stipendiranja u okviru programa Ministarstva za boračka pitanja i Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, sufinansira troškove smještaja studenata u studentskim domovima. “Ubrzo ćemo isplatiti posljednje dvije rate boračke stipendije, dok smo isplatom treće rate već izmirili obaveze prema korisnicima stipendija Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport”, rekao je Ganić.
Korisnici po općinama
Među korisnicima boračke stipendije najviše je studenata iz Zenice – 544. Slijede Visoko sa 283, Žepče 255, Zavidovići 246, Kakanj 231, Tešanj 183, Maglaj 153, Olovo 100, Breza 91, Vareš 74, Doboj Jug 52 i Usora sa 37 korisnika stipendije.