Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila je Izvještaj o zaštiti okoliša i zaštiti prirode na području ovog kantona, saopćila je Press služba.
Smanjenje zagađenja
Premijer Nezir Pivić rekao je da su u ovoj oblasti planirani važni projekti, a jedan od najvažnijih je izrada Registra kućnih ložišta, s ciljem smanjenja emisije štetnih materija u zrak.
“Na ranijim smo sjednicama već odobrili 330.000 KM za uspostavu Registra ložišta, koji će provoditi Institut ‘Kemal Kapetanović’ Univerziteta u Zenici. Važno je istaći da se planiraju dvije moderne deponije – u Kaknju i Maglaju, kao siguran način odlaganja otpada te koji će biti na najvišim standardima”, rekao je premijer Pivić.
Podrška kuhinjama i borcima
Vlada je nastavila kontinuiranu finansijsku podršku javnim kuhinjama na području ovog kantona, izdvojivši 450.000 KM, a odobrena su i sredstva pomoći demobiliziranim borcima za liječenje i stambeno zbrinjavanje.
Skrining raka dojke
Odobrena su i sredstva za projekt Skrininga raka dojke koji provodi Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica.
“Projekt je rezultat saradnje s italijanskom regijom Pijemonte te će, praktično, sve zdravstvene ustanove raditi ranu prevenciju sprečavanja razvoja te bolesti, koja nažalost, u posljednje vrijeme po statistikama zauzima veliki broj”, kazao je premijer Pivić.
Vjerski objekti
Odobrena su i sredstva za obnovu ili izgradnju vjerskih objekata na području ovog kantona u iznosu od 150.000 KM, a ukupno je za ovu namjenu u 2024. godini planiran budžet od 500.000 KM.
Pozitivno poslovanje
Usvojeni su finansijski i izvještaji o radu Javne ustanove Služba za zapošljavanje ZDK te JU Penzionerski dom sa stacionarom ZDK, koje su poslovale pozitivno.