Vlada Zeničko-dobojskog kantona u petak je na sjednici donijela više odluka o odobravanju sredstava iz Kapitalnog transfera drugim nivoima vlasti budžeta Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport na ime sufinansiranja projekata koji se realizuju u partnerstvu sa gradovima i općinama u ovom kantonu. Od ukupno 4.438.800,00 KM, koliko iznosi ovaj transfer, odobreno je 1.738.800,00 KM za realizaciju projekata na području gradova Zenica i Visoko te općina Tešanj, Maglaj i Olovo.
Sanacija zgrade BNP-a

Subašić

Gradu Zenica odobreno je 450.000,00 KM za projekat „Sanacija krova i unutrašnjih prostora zgrade Bosanskog narodnog pozorišta Zenica“ te 70.000,00 KM za projekat „Rekonstrukcija objekata Kampa izviđača Zenica na Boračkom jezeru“.
„Radovi su već krenuli i mi smo tu kao kanton da podržimo tu aktivnost i nadamo se da će naše Bosansko narodno pozorište vrlo brzo zasjati u punom sjaju“, rekla je ministrica za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Draženka Subašić.
Dvorana u Maglaju
Općini Maglaj odobreno je 500.000,00 KM za prvu fazu projekta „Izgradnja sportske dvorane za potrebe srednjih škola u Maglaju“, tako da bi učenici Gimnazije „Edhem Mulabdić“ i Mješovite srednje škole napokon trebali dobiti uslove za odvijanje nastave tjelesnog odgoja.
„Ove škole trenutno ne raspolažu nikakvim infrastrukturnim kapacitetima za održavanje nastave tjelesnog odgoja i smatrali smo da je ovaj projekat izuzetno opravdan, tako da će učenici ove dvije škole u narednom periodu dobiti priliku da u svojoj fiskulturnoj sali obavljaju nastavu tjelesnog odgoja. Nadamo se da će ta sala koristiti i našim sportskim kolektivima za održavanje trenažnog procesa kao i druge aktivnosti koje se tu mogu realizovati“, rekla je Subašić.
Izgradnja škola
Općini Tešanj odobreno je 268.800,00 KM, od čega 100.000,00 KM za projekat „Izgradnja novog školskog objekta JU Osnovne škole „9. septembar“ Tešanj (IV faza)“, a 168.800,00 KM za projekat „Realizacija mjera energetske efikasnosti na objektima JU Osnovne škole „Džemal Bijedić“ Tešanj i JU Osnovne škole „Rešad Kadić“ Tešanj PŠ „Džemilić Planje“.
Bazen za školarce
Resorno ministarstvo se opredijelilo da sa 300.000,00 KM podrži nastavak realizacije projekta „Izgradnja objekta vanjskih bazena na termalnu vodu“ u Olovu.
„Bazen će pored stanovništva koristiti i naše škole, gdje će nastavnici moći da održavaju i treninge plivanja. Ovaj projekat smatramo izuzetno važnim za naše školarce, tako da se radujemo što će ova sredstva pomoći Općini Olovo da se taj projekat konačno završi“, rekla je Subašić.
Završetak škole u Goduši
Gradu Visoko odobrena su sredstva u iznosu od 150.000,00 KM za završnu fazu projekta „Izgradnja novog školskog objekta Područne škole „Goduša“ JU Osnovne škole „Alija Nametak“ Visoko“, tako da bi učenici već tokom predstojeće školske godine mogli useliti u potpuno nov i moderan školski objekat.
Rekonstrukcija i održavanje
Na prijedlog ovog ministarstva, Vlada je donijela odluku o raspodjeli sredstava uz budžeta Zeničko-dobojskog kantona za rekonstrukciju i investiciono održavanje osnovnih i srednjih škola. Za ovu namjenu opredijeljeno je preko 600.000 KM koje će se utrošiti za sanacije fasada, mokrih čvorova, zamjenu stolarije, instalacija ili prelazak sa uglja na efikasnije i ekološki prihvatljive energente.


PROJEKAT PODRŽAVA VLADA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA