U sjedištu Zeničko-dobojskog kantona za danas je najavljeno potpisivanje ugovora o pristupanju Kolektivnom ugovoru između Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji BiH i Vlade Zeničko-dobojskog kantona.
Kako je saopćila Press služba, kantonalna Vlada je na sjednici održanoj u petak dala saglasnost na navedeni ugovor, kao i ovlaštenje ministru za pravosuđe i upravu Nebojši Nikoliću da u ime Vlade, kao i lokalnih zajednica sa područja ZDK-a koje su za to dale saglasnost i ovlaštenje, zaključi i potpiše navedeni ugovor, sa Samostalnim sindikatom državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji BiH.