Vlada Zeničko-dobojskog kantona na sjednici kojom je predsjedavao premijer Nezir Pivić, primila je na znanje izvještaje o radu Kantonalnog suda u Zenici i Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu, saopćila je Press služba.
Predmeti Kantonalnog suda u Sarajevu
“Moram kazati da smo zadovoljni izvještajima pravosudnih institucija, a s obzirom da u cijeloj državi postoji određeno nezadovoljstvo s radom pravosudnih institucija. Možemo konstatovati da u ZDK-u to nije slučaj, zato što pravosuđe u ZDK-u radi na zadovoljavajućem, odnosno vrhunskom nivou. Vidjeli smo po izvještaju i statistici da čak Kantonalni sud rješava određene predmete i Kantonalnog suda u Sarajevu”, rekao je Pivić.
Načelo efikasnosti
Podvukao je da je prosječnost trajanja rješavanja tih predmeta na visokom nivou.
“To kažem jer su određeni kantoni već imali problema sa presudama Ustavnog suda koje se odnose na načelo efikasnosti i iz tog razloga su određeni kantoni morali plaćati kazne zbog jer nisu dali dovoljnu podršku u smislu broja uposlenih u pravosudnim institucijama. Također, izvještaj Kantonalnog tužilaštva je odličan. U odnosu na broj pokrenutih postupaka imamo skoro 93 posto osuđujućih presuda, a to je za jedan nivo statistike fenomenalan rezultat i to pokazuje da su određeni postupci koji su pokrenuti zaista imali dokaze za takve slučajeve”, rekao je premijer ZDK.
Samostalni i nezavisni
Dodao je da se vrlo često u javnosti stvara slika da su određeni postupci pokrenuti bez razloga, što nije slučaj sa Kantonalnim tužilaštvom Zeničko-dobojskog kantona.
“Unazad 10-15 godina možemo slobodno konstatirati da rade na jednom visokom nivou profesionalnosti, nezavisnosti i samostalnosti i mi kao Vlada ZDK-a danas smo ponovo potcrtali da je važno da pravosuđe ostane samostalno i nezavisno i da se Vlada ZDK-a sigurno ni na koji način neće miješati u operativni rad niti smije niti imamo bilo kakvu intenciju i želju u tom smislu”, rekao je premijer Pivić.
Kantonalni sud Zenica, kako je dodao, brzo rješava i privredne sporove, a što je vrlo važno za privredne subjekte i njihovo poslovanje.
Zapošljavanje boračke populacije
Ministar za boračka pitanja Adnan Sirovica istakao je da su usvojeni programi samozapošljavanja i zapošljavanja kod pravnih lica boračke populacije i članova njihovih porodica.
“Ministarstvo je za program podsticaja ove godine opredijelilo 1.300.000 KM. Kada je u pitanju program zapošljavanja boračke populacije, za taj program je opredjeljeno 300.000 KM. Unapređenja u odnosu na prethodnu godinu odnose se prije svega na povećanje iznosa za pojedinačno zapošljavanje pripadnika boračke populacije. Kada je u pitanju zapošljavanje pripadnika boračke populacije sa stručnom spremom NK, srednja i viša stručna sprema, ove smo godine opredijelili iznos 10.800 KM po jednom zaposlenom radniku, a sa visokom stručnom spremom 12.000 KM”, rekao je Sirovica.
Novine u programu
Dodao je da ugovori o zapošljavanju ne mogu biti kraći od 24 mjeseca, a novina je da su ove godine za djecu demobilisanih boraca povećali dobnu granicu pa ta djeca mogu ostvariti pravo za podsticaj pri zapošljavanju do 30, umjesto dosadašnjih do 25 godina života.
Naglasio je da će program samozapošljavanje boračke populacije biti realiziran kroz Program prvi biznis i Program biznis plus, koje su također unaprijedili.
Javni oglas
“Upravo je raspisan oglas za podnošenje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje branilaca i članova njihovih porodica. Također, u ponedjeljak će biti kompletirane i odluke o isplati boračkih stipendija za studente, a do kraja naredne (ove, op.a.) sedmice Ministarstvu finansija bit će upućen i nalog za isplatu prve rate ovih stipendija”, naveo je ministar Sirovica.