Premijeri Zeničko-dobojskog (ZDK) i Bosansko-podrinjskog kantona (BPK) Amra Mehmedić i Edin Ćulov razgovarali su u petak u Zenici o međukantonalnoj saradnji u svim oblastima, ali i zajedničkom nastupu kantona prema višim nivoima vlasti, saopćila je Press služba.
Razmjena iskustava
U delegaciji Vlade BPK bili su i ministar za privredu Zijad Briga i ministar finansija Nedim Muratspahić, dok su delegaciju Vlade Zeničko-dobojskog činili ministrica finansija Dženana Čišija, ministar za privredu Samir Šibonjić, ministar za boračka pitanja Adnan Sirovica i ministar za pravosuđe i upravu Edin Hasaničević.
“Ima potrebe za ovakvim sastancima, jer su iskustva ministara različita i mislim da jako puno možemo naučiti jedni od drugih i biti sveukupno mnogo bolji u svom radu da bi građani našeg kantona bili zadovoljni našim radom”, rekla je premijerka Mehmedić.
Slični problemi
Istaknuto je da se kantoni suočavaju sa sličnim problemima, a najčešće su uzrokovani prenošenjem zakonskih obaveza sa nivoa Federacije BiH za čiju provedbu finansijska sredstva moraju obezbjeđivati kantoni.
“Imamo puno zakona koji se implementiraju na nivou kantona, a spuštaju se sa nivoa FBiH. Koordinacijama između ministara zajednički ćemo nastupati prema Vladi FBiH i prenositi iskustva”, rekao je premijer Ćulov.
Uzvratna posjeta
Na sastanku je dogovoreno da dvije vlade uskoro potpišu protokol o međusobnoj saradnji te da se organizuje uzvratna posjeta Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

PROJEKAT PODRŽAVA VLADA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA