Ministar za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Arnel Isak rekao je da je za regionalne ceste u 2021. godini izdvojeno 20 miliona KM, od čega 11 miliona za izgradnju i rekonstrukciju cesta, a 9 miliona za redovno održavanje.
“U Zenici smo investirali 1,6 miliona, od čega jedan milion u put Zenica-Babino, 250.000 Zenica-Lašva, 200.000 Tetovo-Banlozi, 1,9 miliona Zenica-Vjetrenice te 122.000 KM u rekonstrukciju puta u Nemili. U Visoko smo usmjerili 1,27 miliona, od čega smo u put Mošte-Visoko uložili 990.000, a Visoko-Kiseljak 285.000. U Kaknju smo sa 600.000 KM finansirali rekonstrukciju puta Ribnica-Donji Kakanj te izgradili most u Kraljevoj Sutjesci vrijedan 450.000 KM, što zajedno iznosi milion maraka. Pješačku stazu u Novom Šeheru finansirali smo sa 390.000 KM, modernizaciju ceste Maglaj-Zavidovići sa 133.000 KM, a izdvojili smo 87.000 KM za regionalnu cestu u Zavidovićima”, rekao je Isak.
Izgradnja GGM-a
Naglasio je da je u 2021. godini potpisan okvirni sporazum za nastavak izgradnje vangradske dionice GGM-a u Zenici vrijedan 2,1 miliona KM.
“Za projekt je izdata urbanistička saglasnost, a planirana su dodatna sredstva od milion KM. U toku je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. Imamo problema sa imovinsko-pravnim odnosima i sa Gradom Zenica. S njima smo imali više sastanaka u prethodne dvije godine. Nadam se da ćemo u 2022. godini krenuti u realizaciju ovog projekta”, rekao je Isak.
Kružni tok
Naveo je da je rebalansom budžeta za 2021. godinu opredijeljeno 1,4 miliona za izgradnju kružnog toka i rekonstrukciju ceste kroz naselje Lukovo Polje, koja je tokom godine prekategorisana u regionalni put, zajedno s cestom Šimin Potok-Kamenica u općini Vareš.
“Ugovorena je modernizacija ceste u Usori vrijedna 200.000 KM, sanacija klizišta na regionalnoj cesti Podlugovi-Breza-Vareš u vrijednosti 76.000 te izgradnja pješačke staze Piljužići vrijedna 200.000 KM. U toku je priprema tendera za projekat obnove i sanacije asfalta na regionalnim cestama u kantonu vrijedan 2 miliona KM, za cestu u Olovu 300.000 KM, Žepče-Zavidovići 150.000 KM te cestu prema vikend naselju Ponijeri gdje ćemo usmjeriti 700.000 KM”, rekao je Isak, naglasivši da su svi tenderi provedeni krajnje transparentno i putem e-aukcije.
Zaštita okoliša
Fond za zaštitu okoliša raspolagao je sa 6,35 miliona, od čega je 4,35 direktno raspodijeljeno općinama, a ostatkom od 1,9 miliona finansirani su projekti zaštite okoliša čiji su nosioci općine i gradovi te udruženja građana i nevladine organizacije.
“Nastavljene su aktivnosti na uspostavi sistema mreže mjernih stanica pri Institutu ‘Kemal Kapetanović’. Provedena je javna nabavka za sedam fiksnih mjernih stanica u Zenici, Visokom, Maglaju, Tešnju, a 2022. planirano je postavljanje stanice u Kaknju”, rekao je Isak.
Naveo je da je RD “Mošćanica” doznačeno 220.000 KM, te da je riješen i dugogodišnji spor između ZE-DO kantona i “Elektroprivrede BiH” koja je u toku 2021. uplatila 3 miliona KM, od čega je 2,4 miliona pripalo Općini Kakanj.
“Ministarstvo je imalo na raspolaganju budžet od 35 miliona KM i zajedno sa Vladom i ovim premijerom uradilo je najveći posao zadnjih 20 godina”, podvukao je Isak.
Prema njegovim riječima, aktivno se radilo i na izradi prostorno-planske dokumentacije za općine Vareš, Tešanj, Zenica, Brezu, Kakanj i Usoru.