Vlada Zeničko-dobojskog kantona na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport donijela je set odluka o odobravanju sredstava općinama za izgradnju školske infrastrukture u iznosu od 1,300.000,00 KM.
Nove škole
Po 200.000,00 KM odobreno je Općini Tešanj u svrhu finansiranja projekta izgradnje novog školskog objekta OŠ “9. septembar” Medakovo, Općini Olovo za izgradnju objekta vanjskih bazena na termalnu vodu u sklopu OŠ “Hasan Kikić” Solun, Općini Žepče za izgradnju nove školske sale u OŠ “Abdulvehab Ilhamija” u Željeznom Polju, Općini Usora za izgradnju nove školske sale u OŠ “Fra Ivana Frane Jukića”, Gradu Visoko za izgradnju novog školskog objekta PŠ “Goduša” OŠ “Alija Nametak” te Općini Kakanj za rekonstrukciju nekoliko školskih objekata.
Općini Doboj-Jug odobreno je 30.000,00 KM u svrhu sufinansiranja izgradnje objekta JU “Opća biblioteka” Matuzići, dok je Općini Breza odobreno 80.000,00 KM za izgradnju dvije školske kotlovnice.
Opredjeljenje Vlade
Ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Spahija Kozlić rekao je da je izgradnja i rekonstrukcija školske infrastrukture jedno od ključnih opredjeljenja Vlade ZDK-a.
Naglasio je da su u toku radovi na 20 školskih objekata koji su obuhvaćeni projektom energetske efikasnosti vrijednom 9 miliona KM.
Energetska efikasnost
Planirano je da radovi na ovim školama budu završeni do februara, a nakon toga otpočet će radovi na dodatnih 10 škola koje su obuhvaćene ovim projektom.
“Radovi teku dobrom dinamikom. Očekujemo da ćemo već do kraja decembra završiti nekoliko objekata i na taj način stvoriti bolje uslove za realizaciju nastave”, rekao je ministar Kozlić.