Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, usvojila je, na sjednici održanoj u ponedjeljak 25. jula, Odluku o odobravanju sredstava po Javnom pozivu za realizaciju programa, projekata i srodnih aktivnosti iz oblasti zaštite okoliša za 2022. godinu za LOT 1 i LOT 2, u ukupnom iznosu od 610.000 KM.
Uspostava komunalne infrastrukture
LOT 1 podrazumijeva sufinansiranje/finansiranje projekata koji se odnose na pružanje pomoći općinama/gradovima/komunalnim preduzećima u realizaciji projekata koji se odnose na aktivnosti kojima se doprinosi uspostavi određene infrastrukture za prikupljanje i zbrinjavanje komunalnog otpada pri deponijama i općinskim odlagalištima – izgradnja pretovarnih stanica i drugih sadržaja namijenjenih selektiranju, recikliranju komunalnog otpada i odlaganju na uređenu regionalnu deponiju, rekonstrukciji infrastrukture, nabavci opreme i drugih sadržaja. Odobreno je ukupno 16 projekata u vrijednosti 460.000 KM.
Održavanje postojećih deponija
LOT 2 namijenjen je općinama/gradovima/komunalnim preduzećima u postupcima održavanja i sanacije postojećih općinskih odlagališta, finansiranju transportnih troškova za najudaljenije općine u odnosu na regionalnu deponiju, čišćenje obala rijeka, čišćenja i sanacije divljih deponija i drugih aktivnosti. Programom je obuhvaćeno 11 projekata ukupne vrijednosti 150.000 KM.
“Sve općine i gradovi koji su aplicirali ostvarili su određen iznos sredstava. Sredstva nešto manja u odnosu na prethodnu godinu, s tim da je ranije izvršena uplata sredstava prema ‘Eko kući Ponijeri’ u Kaknju u iznosu od 150.000 KM, a isti iznos je izdvojen i za nabavku solarnih panela za Regionalnu deponiju ‘Mošćanica’ u Zenici”, rekao je resorni ministar Arnel Isak.
Uskoro LOT 3
Najavio je da će uskoro biti realiziran i LOT 3 namijenjen nevladinom sektoru u iznosu od 150.000 KM.