Ukupno realizovana sredstva za podsticaje u poljoprivredi u 2020. godini na području grada Zenica iznosila su rekordnih 720.203,62 KM. Službi za privredu i upravljanje razvojem Grada Zenica ukupno je podneseno 1.299 zahtjeva na objavljene obavijesti i javne pozive za dodjele podsticaja, od kojih je 1.098 ispunilo propisane kriterije, a 201 zahtjev je odbijen. Većina odbijenih zahtjeva poljoprivrednika je zbog neažuriranih podataka u Registru poljoprivrednih gazdinstava i Registru klijenata. Pravo na podsticaj u oblasti biljne proizvodnje ostvario je 631 poljoprivredni proizvođač kojima je isplaćeno preko 100.000 KM.

Trenutno je u proceduri Javni poziv za dodjelu plastenika za 20 korisnika gdje sredstva obezbjeđuje Grad i „Muslim Aid Sarajevo“ u iznosu od po 40%, a sami korisnici u iznosu od 20%. Ukupna vrijednost ovog projekta je 57.520 KM za 20 plastenika.

Za animalnu proizvodnju isplaćeno je 274.443,16 KM poticaja i to za 389 poljoprivrednih proizvođača. Najviše podsticaja je isplaćeno proizvođačima kravljeg mlijeka i to 67,41% od ukupnih sredstava namijenjenih za ovu oblast poljoprivrede. Za podršku sufinansiranja kapitalnih ulaganja u poljoprivredi utrošeno je ukupno 63.108,16 KM, od čega je za podršku proširenja proizvodnje u oblasti poljoprivrede isplaćeno 24.000 KM.
Vrlo dobra saradnja u ovoj oblasti ostvarena je sa međunarodnim organizacijama, donatorima i višim nivoima vlasti, gdje su značajna sredstva od 130.000 KM osigurana iz Budžeta FBiH za razvoj biljne proizvodnje i koristila su ih 282 zenička poljoprivrednika. NVO „Muslim Aid Sarajevo“ obezbijedio je sredstva za 40 plastenika u iznosu od 43.824 KM, dok je Grad Zenica u ovom projektu učestvovao sa 54.780 KM.
Programom za unapređenje poljoprivredne proizvodnje na području grada Zenice u 2021. godini planirana su budžetska sredstva u visini od 570.000 KM i to: za biljnu proizvodnju 214.000 KM, za animalnu proizvodnju 285.000 KM i za kapitalna ulaganja u poljoprivredi 71.000 KM.