Načelnik Općine Žepče, Mato Zovko govorio je za naš list o godini na izmaku. Naglasio je kako je 2022. godina bila jedna od najuspješnijih, kada je u pitanju realizacija brojnih projekata, broj zaposlenih ali i punjenje općinskog Budžeta.
Recept za uspjeh, kaže načelnik Zovko, nema, ali smatra da je predispozicija da dobro funkcionira i surađuje općinska izvršna vlast i predstavničko tijelo-općinsko vijeće, a sve u cilju stvaranja boljih uvjeta za život i rad ljudi.
Također, smatra da je vrlo važno da funkcioniraju i uspješno rade sve općinske javne ustanove u čemu je Općina Žepče dobar primjer.
-Živimo u složenim i neizvjesnim političkim i teškim ekonomskim vremenima, što utječe na cjelokupno stanje u državi pa i u našoj općini. Bez obzira na sve, prema podacima Porezne uprave F/BiH u Žepču je zaposleno 5.600 radnika. Općinski Budžet za 2022. godinu je usvojen u iznosu od 9.980.000 KM, iako će njegovo izvršenje biti puno veće, jer su u pripremi izmjene i dopune.

– Mi se svi moramo učiti da poštujemo vjerske blagdane i da sudjelujemo u ovim predblagdanskim radostima, bez obzira da li je u pitanju Božić, Uskrs, Vaskrs ili Bajram. Jedni drugima moramo biti podrška, i poštivati tuđe blagdane. Da nema svih ovih predblagdanskih događanja, tjelesne i duhovne pripreme, da nema ove radosti iščekivanja, život bi bio potpuno drugačiji i isprazniji. U našem lijepom Žepču, u ovom lijepom ozračju ne trebamo nikome smetati, sve blagdane trebamo znati, poštivati i svi se zajedno veseliti, radovati njima, kazao je Zovko.

Općinski Budžet za 2023. godinu planiran je 12.150.000 maraka. Što je najvažnije, već su osigurana namjenska sredstva za narednu godinu, a evidentno je porastao porez za dodatnu vrijednost te porez na dohodak- kaže načelnik Općine Žepče Mato Zovko.
Kapitalni projekti
Saznajemo da je najveći dio novčanih sredstava u 2022. godini utrošen u kapitalne investicije, oko 45 posto, koji su finansirani od strane Općine, Vlade ZDK, Vlade FBiH, Vlade R Hrvatske, te međunarodnih organizacija i dijelom mještana.
Na području općine Žepče ima 120 kilometara lokalnih cesta, 190 kilometara nekategoriziranih cesta i ulica 24 kilometra. Na cestovnu infrastrukturu u tekućoj godini uloženo je 2.415.500 KM, u pitanju su asfaltiranje i rekonstrukcije lokalnih i nekategoriziranih cesta, dok je za betoniranje puteva, izgradnju potpornih zidova i mostova, utrošeno 218.000 maraka.
Kada je u pitanju gradska, odnosno prigradska zona, jedan od najznačajnijih infrastrukturnih projekata je nova dionica ceste u Ulici Srebrenička, za čije je samo asfaltiranje utrošeno 260.000 maraka, zatim ul. Kralja Tomislava (MZ Radovlje), asfaltiranje dionice ul. Zenički put, rekonstrukcija i asfaltiranje ul. Fra Vijeke Ćurić. U toku je izgradnja auto ceste na dionici Nemila – Golubinja – Poprikuše.
Završen je glavni projekt za dionici Golubinja – Ozimica, u toku je postupak eksproprijacije, dok je isti na dionici Ozimica – Medakovo već završen. U projekte izgradnje vodovoda i kanalizacije utrošeno je 413.500 maraka.
Najzahtjevniji i najskuplji kapitalni objekt u izgradnji je zgrada OŠ “Žepče“.
Kompletan pojekt je težak pet miliona maraka a do sada je utrošeno 1.086.000 KM. Slijedi faza unutarnjeg uređenja, a kako saznajemo, u ovoj godini je riješen najvažniji infrastrukturni dio posla pomenutog projekta, a to je izgradnja toplovoda do škole, zahvaljujući sredstvima Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK, u iznosu od 600.000 KM.
Jedan od značajnijih projekata je izgradnja zgrade Općinskog suda čije je otvaranje upriličeno za Dan Općine.
Pri kraju je izgradnja i školske sale u OŠ „Abvdulvehab Ilhamija“ u Željeznom Polju apotpisan je i ugovor o zamjeni krova u OŠ „Begov Han“. Projekt „Razvoj navodnjavanja u BiH“ (IDP) za područje Žepča u poljima Lupoglav, Radovlje vrijedan je 2.980.000 KM, a ostala je faza izgradnje sekundarne mreže.
-I dalje smo zajedno sa Razvojnom agencijom u implementaciji brojnih međunarodnih projekata. Implementirali smo treći projekt Prekogranične suradnje BiH- RH i Crna Gore IPA 2014-2020. pod nazivom CentrikomNET – povećanje konkurentnosti transnacionalnih centara poslovnih kompetencija i mreža u vrijednosti 659.000 eura. Nositelj projekta je Općina Stari Jankovci a partneri su Općina Tovarnik, Centar kompetencija Vinkovci RH, RAŽ Žepče i Unija poslodavaca CG, kaže Zovko.
Brojni programi pomoći i podrške
Na području Žepča je 2.349 registriranih poljoprivrednih gazdinstava i 127 poljoprivrednih obrta. Iz općinskog Budžeta subvencionira se poljoprivredna proizvodnja po čijem su programu ove godine realizirana sredstva u iznosu od 150.000 KM.
Realiziran je program samozapošljavanja vlastitim sredstvima za 16 korisnika, dok se pripravnicima i volonterima omogućava stjecanje radnog iskustva.
Pored postojećih, za nove investitore se priprema Poslovna zona „Radovlje“ gdje se krenulo sa izgradnjom infrastrukture. Ukupno je uloženo 258,000 KM a sa kantonalnim Ministarstvom privrede potpisan je novi ugovor za nastavak izgradnje u iznosu od 138.000 KM.