Udruženje poslodavaca Zenica u saradnji s Poreskom upravom ZDK organizovalo je Okrugli stol s predstavnicima Kantonalne uprave za inspekcijske uprave ZDK a u raspravi je učestvovala i Mirela Mašić iz Odsjeka za porezna mišljenja i edukaciju Porezne uprave FBiH Središnji ured Sarajevo. Ovo je nastavak uspješne zajedničke saradnje. Tema sastanka i razgovora bili su otvorena diskusija i problemi s kojima se susreću privrednici vezano za aktuelne teme: angažman fizičkih lica putem ugovora o djelu, ugovora o autorskom djelu, ugovora o povremenim i privremenim poslovima; menadžerski ugovor i ugovor o prokuri; zapošljavanje bez zasnivanja radnog odnosa; angažman studenata prilikom obavljanja prakse.
– Nama problem predstavlja saradnja s drugim inspekcijama rada u smislu da granične slučajeve rješavamo savjetodavno, da ne idemo odmah na represivne mjere i izricanje novčanih kazni, i to je u najvećem domenu cilj ovog okruglog stola. Naravno, nećemo dozvoliti flagrantna kršenja zakona u smislu da se pod ugovor o djelu podvode neke klasične djelatnosti -rekao je Sabahudin Ibrahimović, rukovodilac Kantonalnog poreznog ureda Zenica i na kraju dodaje kako su zadovoljni oporavkom privrede u odnosu na prošlu godinu, jer su prihodi porasli za cca 20 posto a broj zaposlenih je već isti kao i prije početka pandemije koronavirusa.
Predsjednica Upravnog odbora Udruženja poslodavaca Zenica, Senaida Turkić, izjavila je da je saradnja s Poreskom upravom od izuzetnog značaja te da se kontinuirano održavaju sastanci koji su uvijek vezani za aktuelna pitanja i kontrole iz razloga jer su zatrpani šumom novih zakona i pravilnika.
– Trudeći se da svoje redovne poslove obavljamo često neke od tih zakona možda i previdimo, u međuvremenu dobijemo kontrolu koja podrazumijeva sankcije i kazne koje su uglavnom visoke. Nastojimo da na neki način to preduhitrimo, da vidimo šta je to novo i da onda na sastanku vidimo kakve su nam obaveze kad su u pitanju novi zakoni, pravilnici koje moramo da provodimo kod sebe u firmama i kakav je proces dokumentacije odluka koje moramo proslijediti Poreskoj upravi -kaže Turković te dodaje da su poslodavci uvijek zainteresirani da zapošljavaju mlade ljude.
– Međutim, treba imati u vidu da poslodavci sve više preuzimaju ulogu koju bi trebalo da imaju profesori. Ono što dobijemo kao završi proizvod s fakulteta je vrlo niskog nivoa znanja, te preuzimamo ulogu doškolovavanja takvih studenata. Želimo da radimo s mladim ljudima i ovdje smo da vidimo na koji način to možemo raditi a da pri tom ne kršimo neke propise -rekla je Turkić na kraju.
Glavni kantonalni inspektor rada, Emir Omeragić, rekao je da zakon o radu ne poznaje ugovor o djelu, to je institut obligacionog prava, i on se zaključuje za određene poslove gdje naručilac posla naruči posao, a izvršilac posla izvrši intelektualni ili fizički rad i oni traju jedno kraće vrijeme.
– Jedan od najprioritetnijih zadataka Kantonalne inspekcije rada je borba protiv nezakonitog radnog angažovanja, popularno nazvanog „rad na crno“. U zadnje dvije godine Inspekcija rada paralelno, uz svoje redovne kontrole, radi na kontroli poštivanja mjera federalnog i kantonalnog Zavoda za javno zdravstvo u cilju suzbijanja širenja COVID-19. Također, nismo zanemarivali ni druge obaveze koje proistiću iz zakona, u granicama svojih kadrovskih mogućnosti -kaže Omeragić.
Udruženje poslodavaca Zenica kontinuirano organizuje ovakve sastanke sa Poreskom upravom, a sve u cilju rješavanja aktuelnih problema. Naglašeno je kako okrugli stolovi ovog tipa imaju cilj sprječavanje kažnjavanja poslodavaca kao i dobijanje potpune informacije o zakonskim promjenama, odnosno obavezama prema poreznicima.