Pored paušala, izabrani dužnosnik ima pravo i na naknadu za prisutnost sjednici Skupštine u iznosu od 200 KM


Prema Zakonu o plaćama i naknadama u organima vlasti Zeničko-dobojskog kantona i Odluci o vrsti i privremenom utvrđivanju visine novčanih naknada izabranih dužnosnika u organu zakonodavne vlasti u Zeničko-dobojskog kantona i vanjskih (vanskupštinskih) članova komisija (radnih tijela Skupštine) i Kolegija Skupštine za 2023. godinu, koju je donijela Komisija za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku, budžet i finansije Skupštine ZDK, izabranom dužnosniku u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona pripada pravo na stalno mjesečno novčano primanje (paušal) u visini od 880,30 KM. Predsjedavajućem Skupštine koji dužnost ne obavlja profesionalno pripada pravo na paušal, uvećano za 50% u odnosu na visinu ostalih poslanika Skupštine, što iznosi 1.320,45 KM. Zamjeniku predsjedavajućeg Skupštine pripada pravo na paušal uvećano za 30% u odnosu na visinu paušala ostalih poslanika Skupštine, što iznosi 1.444,40 KM. Pored paušala, izabrani dužnosnik ima pravo i na naknadu za prisutnost sjednici Skupštine u iznosu od 200 KM, naknadu za sudjelovanje u radu komisija odnosno radnih tijela Skupštine i Kolegija Skupštine u iznosu od 100 KM, kao i naknadu za dolazak i odlazak na sjednice Skupštine, radnih tijela i Kolegija (troškovi prevoza).
„U 2022. godini, prema knjigovodstvenoj evidenciji, kao i našim evidencijama, ukupni izdaci za naknade skuštinskim zastupnicima (i vanskupštinskim članovima radnih tijela Skupštine) iznosili su 680.792,81 KM. U navedeni iznos su uključeni isplaćeni paušali, naknade za prisustvo sjednicama Skupštine, naknade za učešće u radu stalnih i privremenih skupštinskih radnih tijela, naknade za troškove dolaska i odlaska na sjednice, koji se utvrđuje u visini od 20% cijene litra goriva koje automobil troši po pređenom kilometru, kao i plaćeni porezi i doprinosi“, kaže Ibrahim Avdagić, sekretar Skupštine ZDK, napominjujući da su u ovaj iznos uključene i isplaćene novčane naknade za vanskupštinske članove radnih tijela Skupštine (komisije, Nezavisni odbor i Ured za pritužbe javnosti).
Kako kaže Avdagić, ova Odluka će se primjenjivati do objavljivanja zvaničnih podataka Federalnog zavoda za statistiku o visini prosječne neto plaće na području Zeničko-dobojskog kantona u posljednjem tromjesečju 2022. godine, s obzirom na to da je visina prosječne neto plaće ostavarene na području Zeničko-dobojskog kantona u posljednjem tromjesečju godine koja prethodi tekućoj budžetskoj godini osnovica za određivanje visine paušala.