Na poziv federalnog ministra energije, rudarstva i industrije Vedrana Lakića prošle sedmice je održan radni sastanak u Rudniku mrkog uglja „Zenica“ u Zenici. Na sastanku su pored ministra i saradnika učestvovali generalni direktor JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo, izvršni direktor za proizvodnju JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo, rukovodstvo Rudnika mrkog uglja „Zenica“ u Zenici, te predstavnici Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH. Na sastanku je izvršena analiza aktuelne problematike u Rudniku mrkog uglja „Zenica“ u Zenici. Zaključeno je da će se izvršiti usvajanje Odluke o trajnoj obustavi izvođenja rudarskih radova u rudarskom objektu „Stara jama“ u RMU „Zenica“ u Zenici. Također, zaključeno je da se od Stručnog tima imenovanog od direktora RMU „Zenica“ sačini prijedlog novog Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Rudniku mrkog uglja „Zenica“, a sve s ciljem optimalizacije brojnog stanja u ovom rudniku. Rok da se ovo uradi bio je 02. oktobar.
Uprava JP EPektroprivreda BiH danas (utorak) bi trebala dati saglasnost na novu sistematizaciju radnih mjesta i organizaciju ZDRMU Zenica, čiji su radnici od prošlog ponedjeljka u radničkom neposluhu – izjavio je predsjednik Sindikata ZDRMU Zenica Elvedin Avdić.
Zenički bi rudnik, dodaje Avdić, u prvoj fazi trebao broj zaposlenih, sa sadašnjih 805, smanjiti na 711.
-Ostali bi trebali biti socijalno zbrinuti, odnosno trebale bi im biti isplaćene stimulativne otpremnine ili obaveze za uvezivanje staža za njihovo penzionisanje. U drugoj fazi, broj zaposlenih bi pao na 580 – kaže Avdić.