U prostorijama Eko foruma Zenica jučer je (ponedjeljak, 19. decembar) održana press konferencija na kojoj su predstavljeni zahtjevi Koalicije za zaštitu rijeka Bosne i Hercegovine koju čini 30 organizacija, a u povodu objavljenog tendera za projektovanje i izgradnju hidroelektrane Janjići. Okupljenim novinarima su se obratili Samir Lemeš iz zeničkog Eko foruma, Miralem Kaknjo predsjednik Mjesne zajednice Janjići i Robert Oroz koordinator Koalicije. Istaknuto je da je studija o uticaju na okoliš za ovaj objekat pokazala da bi njegova izgradnja negativno uticala na više aspekata okoliša, od kojih se izdvajaju: potapanjem slapova nestalo bi prirodno pročišćavanje rijeke Bosne od nitrata i fosfata i rijeka bi postala zagađenija; promijenila bi se mikroklima u zeničkoj kotlini čime bi se to zagađenje dodatno pogoršalo; spriječila bi se migracija riba od Dunava do vrela rijeke Bosne i došlo bi do izumiranja ugroženih životinjskih vrsta s crvene liste.
– Svi ovi razlozi bili su dovoljni njemačkoj banci KfW da pokrene postupak raskidanja sporazuma o dodjeli kredita u iznosu od 30 miliona eura za izgradnju HE Janjići, ali rukovodstvo JP Elektroprivreda BiH ne odustaje od namjere da uništi rijeku Bosnu. Izgradnja HE Janjići koštala bi skoro tri puta više od prosječne cijene vjetroelektrane i pet puta više od prosječne cijene solarne elektrane. Dok BiH ubrzano izdaje koncesije za izgradnju solarnih i vjetroelektrana stranim kompanijama, državna elektroprivreda se okomila na rijeke! Sva obnovljiva energija koju strane kompanije proizvedu u BiH vodiće se u bilansu drugih država, a mi nećemo više moći izvoziti električnu energiju proizvedenu u termoelektranama. Prošle godine, BiH izvezla je čak 42% proizvedene električne energije -kazao je Lemeš.
Koalicija za zaštitu rijeka zahtijeva od JP Elektroprivreda BiH da zaustavi realizaciju projekta hidroelektrane Janjići i da preusmjeri planirana sredstva na izgradnju novih solarnih i vjetroelektrana. Koalicija zahtijeva od Vlade i Skupštine ZDK da brišu hidroelektrane na rijeci Bosni iz prostornog plana, zahtijeva se od potencijalnih izvođača da ne šalju svoje ponude na objavljeni tender jer će, kako je rečeno, u toku realizacije naići na brojne probleme. Također zahtijevaju od Vlade FBiH da od JP Elektroprivreda BiH traži informaciju i pokrene postupak utvrđivanja odgovornosti za niz propalih projekata na koje su utrošeni milioni KM, a za koje niko nije odgovarao: blok 7 TE Tuzla, HE Vranduk, HE Janjići…