Izgradnja nove zgrade Kantonalne bolnice Zenica jedan od najvećih projekata Vlade Zeničko-dobojskog kantona, a dugogodišnja trakavica oko utvrđivanja vlasništva nad zemljištem, praćena i sudskim odlukama, završena je postignutim sporazumom kojim je gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović dao saglasnost za izgradnju nove zgrade u bolničkom krugu, koja je ideja i projekat Vlade koju predvodi premijer Nezir Pivić.
Bolji uslovi
Izgradnja nove zgrade pružit će pacijentima kvalitetnije usluge i ugodniji boravak, a ljekarima bolje uslove za rad. Modaliteta za izgradnju nove zgrade je mnogo, a u narednim mjesecima kantonalna Vlada i Uprava Kantonalne bolnice Zenica moraju uraditi mnogo posla kako ovaj projekt i najava ne bi ostali samo izgovorena riječ.
Premijer Pivić je rekao da je prvi korak na putu početka realizacije ovog projekta taj da Uprava KBZ-a dostavi Gradskoj upravi Zenica zahtjev za pravo građenja.
Imovinsko-pravni odnosi
“Kada odobre zahtjev imat ćemo preduslove da radimo projekt i krenemo s realizacijom. Važno je da imamo riješene imovinsko-pravne donose i da nijedan projekt kao raniji neće imati tih problema shodno dogovoru s gradonačelnikom Kasumovićem”, kaže Pivić.
Ističe da će sva planirana veća ulaganja u postojeću zgradu bolnice zaustaviti, jer je namjera Vlade da sve odjele smjesti u kompleks novih zgrada Kantonalne bolnice Zenica.
Finansiranje projekta
“Naravno, to sve nećemo moći uraditi odjednom, radit ćemo fazno zbog premještanja pacijenata, ali prioritet nam je gradnja, a ne obnova i rekonstrukcija postojeće bolnice”, dodao je Pivić.
Naglasio je da će se raditi brzo kako se ne bi gubilo vrijeme, ali i da su već održane konsultacije u vezi s finansiranjem ovog projekta te da ima dosta pozitivnih informacija i da će izabrati onu koja je povoljna za građane i ZE-DO kanton.
Pripremljen elaborat
Prema pisanjima medija, Kantonalna bolnica Zenica je već uradila opsežan elaborat za novu zgradu KBZ-a, koji će narednih dana predati u Ured gradonačelnika Kasumovića, Gradskoj upravi i Gradskom vijeću Zenice kako bi dobili pravo građenja.