Završena je modernizacija dijela regionalne ceste R466 dionica Zavidovići-Kamenica, koju je putem Kantonalne direkcije za ceste finansiralo Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona, sredstvima u iznosu od 243.438,95 KM sa PDV-om, saopćila je Press služba.
Asfalt i potporni zidovi
Izvođač radova, preduzeće “Dobojputevi” d.d. Doboj Jug, izvršio je modernizaciju ceste u smislu nove asfaltne podloge, izgradnje potpornih zidova i postavljanja zaštitno-odbojnih ograda na tri stacionaže.
Ministar za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Arnel Isak navodi da je izvršena sanacija trupa ceste na tri lokacije te sanacija posljedica klizišta iz perioda 2019/2020. godine.
Uskoro nova signalizacija
“Nakon izrade projektne dokumentacije proveli smo javnu nabavku i izabrali izvođača radova koji na zadovoljstvo nas i korisnika ove ceste ovih dana uspješno radove privode kraju“, kazao je Isak.
Najavio je da će u narednom periodu biti postavljena i odgovarajuća horizontalna i vertikalna signalizacija.