Jedan od studenata koji ispunjavaju uslove za novčanu nagradu Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK, a koja se, pored stipendije, dodjeljuje studentima koji studiraju za deficitarna zanimanja, a ujedno imaju i prosječnu ocjenu najmanje 8,50 ili ekvivalent, je i Haris Šeper. „Pohađao sam OŠ “Mak Dizdar” Zenica nakon čega upisujem Prvu gimnaziju u Zenici. Gimnazija i njeni profesori su me naučili mnogo stvari, te tako me pripremili za prijemni ispit na Medicinskom fakultetu, kao i način učenja na fakultetu, pri čemu im se, ovim putem, mnogo zahvaljujem“, kaže Šeper. Završio je petu godinu studija na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, te će u septembru upisati šestu, posljednju, godinu studija. „Prilikom završavanja srednje škole, kao i svi učenici, imao sam nedoumica koji fakultet da upišem. Najviše sam se dvoumio između medicine i elektrotehnike, ali ljubav prema prirodnim naukama, kao i procesima koji se odigravaju u ljudskom biću su prevagnuli. Mislim da sam na kraju izabrao pravi put za sebe. Fakultet sam najviše upisao radi ljubavi prema medicini. Iza toga još stoji želja za stalnim napredovanjem i izgradnjom karijere. Međutim, sama medicina nosi određene moralne i etičke principe koje je definisao Hipokrat i koje isto moramo poštovati i pridržavati ih se da bi bili dobri doktori“, ističe Šeper. Najteži mu je, kako kaže, bio početak, odnosno prva godina studija. „Bilo je veoma teško odvojiti se od porodice i živjeti sam, s nepoznatim ljudima. Uz to, došla je anatomija, dosta novih stvari koje je trebalo naučiti za određeni period bez nekog velikog predznanja. Ali, kao i kod drugih situacija, i ovdje u centar pažnje dolazi dio ljudske evolucije, ljudska adaptacija na različite situacije i snalaženje. Ostali dio studija, kad se čovjek adaptira i postavi sebi cilj, zna šta želi, nisu toliko teški ukoliko se uloži dovoljno truda. Odricanja tokom prve tri godine studija bilo je mnogo. Naravno, bilo je vremena i za izlaske, ali prioritet skoro svakom studentu medicine je fakultet i rješavanje ispita u roku, pa tako i meni“, kaže Šeper. Činjenica da je dobio stipendiju po članu 5. Kriterija, daje mu motiv da bude još bolji student nego što je bio, te da i naredne godine ponovo ostvari pravo na ovu stipendiju.