Uprava Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine odobrila je prošle sedmice novac za isplatu plaća, nakon što je usvojila novu sistematizaciju radnih mjesta u Rudniku mrkog uglja Zenica. Nadzorni odbor potvrdio je odluke JP EP BiH pa će 154, od ukupno 796 radnika zeničkog rudnika, postati tehnološkim viškom i zbrinuti isplatom stimulativnih otpremnina ili penzionisanjem. Potom je direktor zeničkog rudnika Mensur Hukić donio odluku o stavljanju van snage odluke od 2. oktobra ove godine, kojom je bio uveden „privremeni prekid rada“.

Savez sindikata radnika rudnika u Federaciji Bosne i Hercegovine i Samostalni sindikat rudara u FBiH ulaze u pregovore s Vladom FBiH u vezi s novim kolektivnim ugovorom u sektoru rudarstva. U posljednjih nepunih godinu dana sindikati su u dva navrata produžavali važenje kolektivnog ugovora, posljednji put u aprilu, a sad žele dugoročnije rješenje, koje bi garantovalo sigurnost svim zaposlenim.

Rudarima je u četvrtak (2. novembar) na račune isplaćen novac za augustovsku i septembarsku platu kao i naknade za topli obrok. Potom je uslijedila obnova proizvodnje.