U sjedištu Vlade Zeničko-dobojskog kantona, proteklog utorka je potpisan Ugovor o pristupanju Kolektivnom ugovoru između Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji BiH i Vlade Zeničko-dobojskog kantona.
Ugovor su potpisali ministar za pravosuđe i upravu ZDK, Nebojša Nikolić, u ime Vlade Zeničko-dobojskog kantona, uz podršku lokalnih zajednica sa područja ZDK i predsjednik Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama FBiH Samir Kurtović, a nakon što je Vlada ZDK na svojoj 20. sjednici, održanoj 08. marta ove godine, dala saglasnost na Ugovor o pristupanju Kolektivnom ugovoru za službenike organa uprave i sudske vlasti u FBiH. Prisutan je bio i premijer Vlade Zeničko-dobojskog kantona Nezir Pivić.
Brojni benefiti
„Od dolaska ove vlade, jedan od prioriteta je bio i aktivan razvoj socijalnog dijaloga sa svim predstavnicima sindikata. Benefite koji postoje u ovom kolektivnom ugovoru naši državni službenici i namještenici imaju priliku jednim dijelom osjetiti već od 1. januara, usvajanjem Budžeta, jer smo imali kvalitetan dijalog i dogovorili smo povećanje osnovice, a prije potpisivanja Kolektivnog ugovora omogućili smo našim uposlenicima povećanje minulog rada sa 0,5 na 0,6%. Pored toga, jako je bitno da je regulisan način oko pripravnosti za sve državne službenike i namještenike, a to se posebno odnosi na državne službenike i namještenike u organima sudskih vlasti“, rekao je ministar Nikolić, dodajući da će se Kolektivni ugovor primijenjivati tokom naredne tri godine.
Kako je kazao, Zakon o princima lokalne samoprave daje mogućnost lokalnim zajednicama da samostalno pregovaraju sa Sindikatom ili da svoje saglasnosti daju kantonu. U ZDK, saglasnost Ministarstvu, odnosno Vladi ZDK, da, u njihovo ime, vode pregovore i daju saglasnost za potpisivanje, odnosno pristupanje ovom kolektivnom ugovoru, dale su sve lokalne zajednice izuzev gradova Zenice i Zavidovića, te općina Tešanj i Maglaj.
Jedan Kolektivni ugovor za sve uposlenike
Kako je kazao Kurtović, a koji predstavlja preko 14.000 članova Sindikata, strateški cilj Sindikata je bio da naprave Kolektivni ugovor sa Vladom FBiH, a koji su potpisali u decembru i koji, kako je istakao, u proteklih 35 godina nikada nije bio bolji i kompaktniji.
„Sada nam je cilj da svi kantoni, općine i gradovi, daju pristup tom kolektivnom ugovoru i da imamo jedan Kolektivni ugovor za sve uposlenike. Imali smo, prije 10-ak dana, pregovore kojima su prisutvovali svih osam kantonalnih ministara pravosuđa i uprave, i dali smo im rok da se očituju do 15. marta i daju saglasnost na pristup ovom federalnom kolektivnom ugovoru. I jedno veliko zadovoljstvo jeste da je ZDK prvi od svih kantona dao saglasnost za većinu svih općina, a obavili smo i razgovore sa preostalim općinama i gradovima u ZDK i mislim da će i oni potpisati pristup. Kada je u pitanju Kolektivni ugovor, posebno je važan minuli rad, dodaci na plate za posebne uslove rada, prekovremeni rad, godišnji odmori za bolesti, smrtne slučajeve, i ono što jako važno, a do sada nije bilo, jeste da poslodavac svake godine mora obezbijediti sredstva u budžetu da svi uposlenici idu na sistematske preglede“, rekao je Kurtović.