U sali Ureda premijerke Vlade Zeničko-dobojskog kantona, jučer (ponedjeljak, op.a.) je upriličena pres-konferencija, na kojoj su premijerka Zeničko-dobojskog kantona Amra Mehmedić i ministrica finansija Dženana Čišija prezentirale presjek finansijskog poslovanja Zeničko-dobojskog kantona, zaključno s 31.12.2022. godine.
Kratkoročne obaveze, unutrašnji i vanjski dug, sudske presude…
Kako je napomenula premijerka Mehmedić, nova Vlada ZDK je mandat preuzela krajem protekle kalendarske godine, te su sačinili poresjek svih finansijskih obaveza, kao bi i javnost upoznali o stanju Budžeta ZDK.
„Na dan 31.12.2022. godine, kratkoročne obaveze Zeničko-dobojskog kantona su iznosile 53.459.851 KM, od čega su 32.500.000 bile obaveze prema dobavljačima, te smo isplatili decembarsku platu za što je bilo potrebno oko 21 milion KM. Unutrašnji dug, koji se odnosi na kreditna zaduženja u komercijalnim bankama, koji su se podizali u periodu od 2016. do 2021. godine za finansiranje nelikvidnosti budžeta, na dan 31.12.2022. iznosi 37.737.059,84 KM. Tokom 2019., 2020. i 2021. godine su podignuti krediti u komercijalnim bankama za nelikvidnost budžeta u iznosu od 47.200.000 KM. Vanjski dug ZDK na dan 31.12.2022. godine iznosio je 40.432.252 KM, odnosno, ukupna kreditna zaduženja ZDK na dan 31.12.2022. godine iznose 78.169.312 KM“, kazala je premijerka Mehmedić.
Po osnovu sudskih presuda, uključujući i glavnicu duga i kamate, Kanton je dužan 288.065.664,72 KM. „Kada govorimo o akumuliranom deficitu, stanje na dan 31.12.2021. godine je iznosilo 79.530.131 KM, a prema preliminarnim procjenama suficit za 2022. godinu, u kojoj nije bilo kreditnih zaduženja za nelikvidnost budžeta, iznosi 5.500.000, što znači da je ukupni deficit ZDK na dan 31.12.2022. godine 74 miliona KM. Kada zbrojimo sve obaveze koje sam nabrojala, Zeničko-dobojski kanton na 31.12.2022. godine ima zaduženje od 493.724.959,57 KM“, istakla je premijerka Mehmedić, ističući da će se Vlada potruditi da se ovi iznosi smanjuju svake godine, te da intenzivno rade na pripremi Budžeta za 2023. godinu.
„Prema preliminarnim procjenama, ne planiramo se kreditno zaduživati za pokrivanje tekuće nelikvidnosti budžeta, jer očekujemo da će prihodi biti relativno stabilni i da ćemo na vrijeme moći da servisiramo sve svoje obaveze“, istakla je premijerka Mehmedić.
Oko 77% budžeta za ovu godinu planirano za plaće i socijalna davanja
U momentu kada je ova Vlada preuzela svoj mandat, a kako je istakla ministrica Čišija, na računu je bilo 81.362.286,86 KM.
„Napominjem da se radilo o namjenskim sredstvima. Budžetskih sredstava na taj dan nije bilo. Stanje na računu sa 30.12., nakon isplate plaće za novembar i jednokratne pomoći, te ostalih obaveza koje su bile izmirene, je iznosilo oko 57.700.000 KM. Da je Vlada platila sve svoje obaveze na taj dan, na računu bi ostalo oko 4.200.000 KM. U 2022. godini, ukupne obaveze za plaće i socijalna davanja su bile oko 61,74% ukupnog iznosa budžeta, a za 2023. je planirano oko 77% budžeta za ista ta davanja. Povećanje je uzrokovano povećanjem porodiljnih naknada i plaća prosvjetnim radnicima“, objasnila je ministrica Čišija.
Dodala je da će Budžet za ovu godinu u skupštinsku proceduru biti upućen, najvjerovatnije, tokom ove ili slijedeće sedmice, a o tome da li će biti u formi Nacrta ili Prijedloga, bit će odlučeno na sjednici Vlade.
Kako je kazala ministrica Čišija, Budžet ZDK bi trebao iznositi oko 530 miliona KM, a na dan 31. januar ove godine bilo je oko 8.600 budžetskih korisnika.
(A.Hrnjić-Kukić)