Mato Zovko, novi-stari načelnik Žepča, na čelu je pomenute općine i naredne četiri godine, što ujedno predstavlja njegov 7. mandat na toj funkciji, po čemu je jedinstven u BiH.
Na području općine je 2.146 registriranih poljoprivrednih gazdinstava, te 450 obrta,
što je potvrda da je Žepče jedna od najperspektivnijih općina u Bosni i Hercegovini.
U razgovoru za Našu riječ, Mato Zovko je istakao činjenicu da je posljednje izbore dobio sa 61 posto glasova. Smatra da je ponovno biranje na funkciju načelnika zapravo nagrada za njegov dugogodišnji rad, što mu imponira, predstavlja satisfakciju, ali i dodatnu obavezu i odgovornost da općina Žepče ostane i dalje mjesto suživota i prosperiteta.

Kada je riječ o projektima od vitalnog značaja za općinu, a koji se nastavljaju u 2021. godini, izdvojeno je nekoliko značajnijih. Jedan od višemilionskih je izgradnja zgrade Osnovne škole Žepče, zatim izgradnja infrastrukture u Novom naselju, za dodijeljenih stotinjak parcela uz povoljnu cijenu mladim bračnim parovima, izgradnja infrastrukture u novoj poslovnoj zoni Radovlje, te realizacija projekta Novo Žepče, a poseban akcent stavljen je na završeni projekt navodnjavanja za tri žepačka polja Lupoglav, Radovlje i dio Polja Žepče.

Uspješno realizovani projekti
-Uspjehom prije svega smatram funkcionalnost općinske uprave, javnih ustanova, preduzeća, te njihovu likvidnost i uspješnost u radu. Žepče je sredina je s najviše obrta u državi u odnosu na broj stanovnika- riječi su Mate Zovko.
Kada su u pitanju projekti koji su realizirani protekle godine, od kojih se jedan dio njih nastavlja i ove, Zovko je istakao, izgradnju ambulante u Ozimici, završena je izgradnja desnoobalnog kolektora na rijeci Bosni, projekt izgradnje obala utvrda je također završen na desnoj strani obale. Privedena je kraju i prva faza izgradnje nove ceste koja ima funkciju alternativnog puta, u samo gradskom jezgru. Završena je kompletna izgradnja infrastrukture u poslovnoj zoni Polja, gdje se ove godine očekuje pokretanje proizvodnje pored tri postojeće, još dvije tvornice.
Kada je riječ o projektima od vitalnog značaja za općinu, a koji se nastavljaju u 2021. godini, izdvojeno je nekoliko značajnijih. Jedan od višemilionskih je izgradnja zgrade Osnovne škole Žepče, zatim izgradnja infrastrukture u Novom naselju, za dodijeljenih stotinjak parcela uz povoljnu cijenu mladim bračnim parovima, izgradnja infrastrukture u novoj poslovnoj zoni Radovlje, te realizacija projekta Novo Žepče, a poseban akcent stavljen je na završeni projekt navodnjavanja za tri žepačka polja Lupoglav, Radovlje i dio Polja Žepče.
Pored navedenog započeta je i izgradnja sportske sale u Željeznom Polju, a u planu su i izgradnja ambulante u Begovom Hanu. Izvjesno je i širenje gradskog vodovoda kako bi se riješio problem adekvatnog vodosnabdijevanja naselja koja imaju taj problem. Najavljen je i još jedan projekt prekogranične suradnje.
Poljoprivreda i samozapošljavanje
Načelnik općine Žepče Mato Zovko, naglasio je da se svake godine u budžetu planiraju značajna sredstva za poticaj poljoprivrede i samozapošljavanja.
Poseban značaj se daje biznisima koje vode poduzetnice. U suradnji sa Razvojnom agencijom Žepče potpisani su memorandumi o suradnji između Općine Žepče i udruženja žena UŽ „PRVA“ Žepče i UŽ „Begov Han“, te Općine Zavidovići i UŽ „Krivaja Iskra“ i UŽ „Majska ruža“ Zavidovići, a u sklopu projekta „RAŽ za Radno aktivne žene“. Na ovaj način se doprinijelo unaprjeđenju suradnje između općina i udruženja žena, te je osigurana veća uključenost žena u procese planiranja i izrade strateških dokumenata koji su konkretno vezani za žene.
Projekt implementira Razvojna agencija Žepče iz budžeta projekta „Gender odgovorno budžetiranje u kontekstu reforme budžetskih procesa u Federaciji Bosne i Hercegovine“.
Kao podrška, osnovan je Klub za podršku poduzetništvu žena Žepče koji je iniciran od strane Udruženja poslovnih žena u BiH, a podržan od strane Općine Žepče i Razvojne agencije Žepče, kao tehničkog koordinatora.
Tim povodom općinski načelnik Mato Zovko potpisao je Deklaraciju o osnivanju Kluba za podršku poduzetništvu žena općine Žepče. Klub za podršku poduzetništvu žena općine Žepče zamišljen je kao mjesto koje će okupljati žene koje već jesu u biznisu kao i potencijalne poduzetnice gdje će imati priliku za edukacije, razgovor, razmjenu ideja i iskustava kao i pokretanja inicijativa koje su od značaja za lokalni ekonomski razvoj u cjelini kao i jednake mogućnosti za muškarce i žene. Jedan od važnih segmenata i ciljeva Kluba je unaprjeđenje ambijenta za samo poslovanje poduzetnica i aktivno sudjelovanje u lokalnom planiranju i odlučivanju o razvojnim prioritetima i razvoj partnerstva.
Nova školska zgrada
Prije dvije godine počela je izgradnja nove zgrade Osnovne škole Žepče koja se nalazi na prostoru Novog Žepča. Riječ je o projektu “teškom” oko 4.5 milona maraka. Prošle godine je završena prva faza, odnosno izgradnja bloka A, dok su ugovori za izgradnju blokova B i C već potpisani. Unutarnje uređenje bloka A bi trebalo uskoro početi.
Općina Žepče, posljednjih desetak godina posebnu pažnju posvećuje mladima i njihovom ostanku na ovom području. Kontinuirano se pod povoljnim uvjetima vrši prodaja placeva za izgradnju stambenih objekata. Osim toga redovno se izdvajaju i sredstva za pomoć pri gradnji.