Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na nedavno održanoj sjednici odobrio je po skraćenom postupku Prijedlog zakona o roditeljima njegovateljima u FBiH, koji je utvrdila Vlada FBiH, čime je učinjen veliki korak ka priznavanju potreba osoba sa poteškoćama u razvoju. Cilj ovog zakona je da se jednom od roditelja koji imaju dijete sa stopostotnim invaliditetom prizna pravo na status “roditelja njegovatelja” te da mu budu omogućeni mjesečna naknada u visini najniže neto plaće u FBiH kao i pripadajući doprinosi za penzijsko-invalidsko, zdravstveno osiguranje i osiguranje za vrijeme nezaposlenosti.
“Svom djetetu sam i majka i doktor”
Arnela Durmo iz Zenice majka je osmogodišnje Merjem, koja je stopostotni invalid i boluje od cerebralne paralize. Maloj Mejrem potrebna je svakodnevna njega, zbog čega je njena majka napustila fakultet i život posvetila borbi za njeno zdravlje. “Za nas majke do sada niko nije imao sluha. Niko se nije pitao kako živimo i kakve bitke svakodnevno vodimo. Svom djetetu sam mama ali i doktor, učitelj, odgajatelj. Iako su predviđena sredstva za naknadu mala, sretna sam što će moja osmogodišnja borba biti priznata i što ću imati pravo na naknadu, doprinose za PIO, zdravstveno osiguranje ali i pravo na penziju. Posebno me raduje činjenica što se sa statusom majke njegovatelja mogu nastaviti boriti za bolji status i prava”, kaže Durmo te dodaje da je članica Udruženja “Dlan” koje im kroz svakodnevne aktivnosti pruža podršku i pomoć.
Porodice prepoznate kao važan dio društva
Status roditelja njegovatelja priznaje se roditelju osobe s invaliditetom ukoliko je nezaposlen i prijavljen na evidenciju nadležne službe za zapošljavanje i to do njegove navršene 65. godine života neovisno od godine starosti tog djeteta. Porodice koje imaju djecu s invaliditetom će imati naknadu, ali važnije od svega bit će prepoznati kao važan dio našeg društva.