JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona, između ostalog, aktivno djeluje na donošenju i provođenju programa mjera za brže zapošljavanje određenih kategorija nezaposlenih osoba čije je zapošljavanje otežano. Krajem septembra je okončan Javni poziv za Program sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece šehida i poginulih boraca, za čiju realizaciju su bila predviđena sredstva u iznosu od 200.000 KM, od čega je 100.000 KM osiguralo Ministarstvo za boračka pitanja ZDK, a 100.000 KM Federalni zavod za zapošljavanje. „Cilj Programa je da se djeci šehida i poginulih boraca olakša integracija na tržište rada i spriječi njihova dugotrajna nezaposlenost“, kaže Sehadet Hadžić, rukovodilac Odjeljenja za posredovanje u zapošljavanju u Službi za zapošljavanje ZDK. Na Javni poziv prijavilo se 15 poslodavaca za zapošljvanje 26 nezaposlenih osoba djece šehida i poginulih boraca i 7 nezaposlenih osoba za samozapošljavanje iz iste kategorije. „U toku je kontrola ispunjavanja uslova iz Programa svih prijavljenih aplikanata“, ističe Hadžić.
Federalni zavod za zapošljavanje je 01.10. ove godine, na svom web portalu, objavio Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranju zapošljavanja – mjera “Tražim poslodavca 2020”. Hadžić ističe da Obrazac za traženje posla važi 60 dana od dana preuzimanja sa web portala: www.fzzz.ba (TP1), a krajnji rok apliciranje poslodavaca (TP2) po Javnom pozivu je 10.12.2020. godine. „Cilj ove mjere, koja je fokusirana na nezaposlene osobe, jeste da se nezaposlenim osobama, prijavljenim na evidenciju nezaposlenih prije dana otvaranja Javnog poziva za ovu mjeru, bez obzira na radno iskustvo, dob i stručnu spremu, olakša integracija na tržištu rada i spriječi dugotrajna nezaposlenost, te da se pojača njihova motivacija i aktivnost u traženju posla, uz pomoć Obrasca za traženje poslodavca“, kaže Hadžić. Dodaje da je u toku i realizaciju prijava aplikanata prijavljenih na Javni poziv 28.02.2020. godine, a čije su prijave bile u statusu liste „na čekanju“, koje zbog nastale situacije povodom pandemije nisu mogle biti ranije realizovane. „U narednom periodu moći će se pristupiti zapošljavanju nezaposlenih osoba koje ispunjavaju uslove iz programa/mjera zapošljavanja i samozapošljavanja 2020“, ističe Hadžić. Proteklog ponedjeljka je objavljen, a zatim i okončan, Javni poziv za mjeru „Druga prilika 2020“ u okviru Programa sufinansiranja samozapošljavanja START UP 2020. Za programe sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja 2020. na raspolaganju je ostalo ukupno 4.309.893,84 KM.