Javna ustanova Centar za socijalni rad u Maglaju obilježava 45 godina rada. Vrijedan jubilej koji zbog pogoršane epidemiološke situacije neće moći biti obilježen onako kako je planirano. „Trudimo se da budemo na usluzi našim građanima onoliko koliko nam zakon i naše mogućnosti dozvoljavaju. Hvala svima koji su na podrška, lokalnim i kantonalnim vlastima, kolegama i kolegicama iz ostalih Centara u ZDK, obrazovnim ustanovama, Domu zdravlja i Centru za mentalno zdravlje, PS Maglaj, SOS „ Dječija sela“, CBC Radost Tuzla te organizacijama: Merhamet , Crveni križ, „EKC Istanbul“, „TIKA“ i „Yunuz Emre““, rekla nam je Aida Hadžić, direktorica Centra za socijalni rad. U Centru su posebno ponosni na činjenicu da je ideja o osnivanju Dnevnog centra za djecu sa posebnim potrebama potekla baš iz Maglaja i da su posebno angažovani oko edukacije i praćenja hraniteljskih porodica. „Smatramo da se socijalni rad ne vrjednuje dovoljno, mislim da se socijalna zaštita ne može odvojiti od zdravstvenog i obrazovnog sistema jer samo zajedno možemo pružiti adekvatnu zaštitu i pomoć porodicama i pojedincima“, istakla je naša sagovornica i dodala da je primjetno da u posljednjih nekoliko godina raste potreba i za materijalnom i za psihološkom pomoći.Kroz razne projekte nastoje pomoći socijalno ugrožene porodice. „Pomažemo oko nabavke školskog pribora, stipendija, prijenosnih računara, podjele prehrambenih paketa, te raznih vidova ekonomskog osnaživanja naših porodica. Takav je i nedavni primjer izuzetno vrijedne donacije od TIKE kroz koju smo dobili 9 plastenika“, kazala je Hadžić na kraju razgovora.