U povodu obilježavanja 60 godina postojanja i rada Centra za socijalni rad Zenica, protekle srijede održana je press-konferencija na kojoj su, o ovom vrijednom jubileju Ustanove, govorili direktor Muamer Mehić, kao i šefovi tri službe koje egzistiraju u Centru.
Trenutno oko 7.000 korisnika

Na samom početku, pozdravivši prisutne, direktor Mehić, koji je na čelu Ustanove od 3. avgusta ove godine, prezentovao je dosadašnji rad Centra za socijalni rad Zenica, čija je uloga pružanje materijalne i stručne pomoći i podrške, te zaštita pojedinaca i porodica koje žive u nepovoljnim prilikama ili prolaze kroz životnu krizu kako bi prevazišli probleme i osnažili se za promjenu. „JU Centar za socijalni rad je osnovana 11. novembra 1960. godine, odlukom Narodnog odbora Općine Zenica. Kao takva, bila je druga po redu u BiH, a prvi centar je osnovan u Sarajevu, 1958. godine. Samim time, Centar ima veliku obavezu i odgovornost prema zajednici u kojoj djeluje“, kazao je direktor Mehić, dodajući da se rad Centra može podijeliti u četiri etape. „Prva etapa je trajala od osnivanja, 1960. do 1972. godine. Tada se Ustanova bavila samo socijalnim poslovima, dok je upravne poslove obavljala Opština Zenica. Od 1972. do 1992. godine Centar preuzima i upravne poslove od Opštine. Treća etapa je trajala od 1992. do 1995. godine. To je period ratnih dešavanja u BiH, kada se Centar, uglavnom, bavio humanitarnim radom, a nakon toga je uslijedio poslijeratni period kojim je Centar ponovo zaživio i donio onaj kapacitet djelovanja u kojem se i sada nalazi“, kazao je direktor Mehić. U proteklih osam godina, Centar je proširio svoju djelatnost nekim novim referatima, odnosno specijalističkim radnim mjestima, koje su popunjavale osobe zadužene za rješavanje određene problematike. „Već 2011. godine, Centar se počeo baviti rješavanjem problematike trgovine ljudima, prosjaćenja u gradu, te je dat i poseban značaj pomoći u razvoju problema razvoja djece, podrška braku i porodici, koja je jedan od bitnih segmenata djelovanja Centra za socijalni rad Zenica. Jedni smo i od osnivača prihvatne stanice u JU „Dom-porodica“, koja i dan-danas djeluje. Posebna pažnja se posvećuje i hraniteljskim porodicama, usvojiteljima, sa kojima imamo stalne kontakte.. Sva prava iz oblasti Centra su definisana Zakonom, a svi naši sugrađani, ono što se ubraja u djelokrug rada Centra, mogu naći na našoj web stranici, koja je 2107. godine puštena u rad“, rekao je direktor Mehić. U proteklom periodu, u Centru za socijalni rad je bilo zaposleno 240 radnika, kako stalno zaposlenih, tako i povremeno angažovanih, te je preko milion i po korisnika koristilo usluge Centra. „Trenutno imamo oko 7.000 korisnika Centra“, istakao je direktor Mehić.
Nasilje u porodici gorući problem
Trenutno je rad Centra organizovan u tri službe: Služba porodične zaštite, Služba socijalne i dječije zaštite i Služba zajedničkih poslova. Kako je istakao direktor Mehić, trenutno je 1.500 porodica – nosica prava na dječiji doplatak, odnosno oko 3.000 djece koja žive u tim porodicama. „Iz domena dječije zaštite, pravo na dječiji dodatak mogu ostvariti porodice sa djecom koja se neposredno brine o djetetu, a čiji mjesečni prihodi ostvareni po svim osnovama izuzev primanja ostvarenih iz socijalne zaštite i zaštite porodice sa djecom, po članu domaćinstva ne prelaze iznos od 15% od prosječne plaće Kantona kao i djeca bez oba ili jednog roditelja, porodica koja ima dijete ometeno u fizičkom ili psihičkom razvoju i porodica u kojoj oba ili jedan roditelj ili dijete imaju najmanje 60% oštećenje organizma, bez obzira na imovinske uslove. Dječiji dodatak u iznosu od 2% prosječne plaće Kantona za djecu iz porodica koja po članu domaćinstva ne prelaze iznos od 15% prosječne plaće Kantona od 16.03.2020. godine iznosi 15,86 KM, dok dječiji dodatak u iznosu od 3% prosječne plaće Kantona za djecu bez oba ili jednog roditelja, porodicu koja ima dijete ometeno u fizičkom ili psihičkom razvoju i porodicu u kojoj oba ili jedan roditelj ili dijete imaju najmanje 60% oštećenje organizma, bez obzira na imovinske uslove, iznosi 23,79 KM“, pojasnila je Vedina Selimović, šefica Službe socijalne i dječije zaštite. Ono što mnogi ne znaju jeste to da u okviru Centra djeluje i Dom za beskućnike koji je ugovorio Grad, zajedno sa Centrom i UG „Pomirenje“.

Ostatak teksta pročitajte u printanom izdanju Naše riječi.