Godinu na izmaku obilježila je globalna pandemije virusa Covid-19. Iako se očekivalo da će potrajati tek nekoliko mjeseci, pandemija još nije prestala i niko pouzdano ne može reći kada će globalna pošast postati prošlost. Izazvala je probleme u svim sektorima, posebno zdravstvu i privredi, uzrokujući budžetske deficite u svim kantonima. Zeničko-dobojski kanton uglavnom je zaobilazila pomoć sa viših nivoa vlasti, tako da se morao osloniti na vlastite snage i izvore finansiranja. O posljedicama pandemije, poduzetim mjerama, ali i planovima i očekivanjima od 2021. godine, razgovarali smo s vršiocem dužnosti premijera Zeničko-dobojskog kantona Mirnesom Bašićem. Aktuelni ministar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu imenovan je za vršioca dužnosti premijera krajem prošlog mjeseca, nakon što je prethodni premijer Mirza Ganić podnio ostavku budući da je izabran za novog gradonačelnika Visokog.
NR: Je li Vlada uspjela odgovoriti na izazove pandemije? Kako ocjenjujete godinu na izmaku?
BAŠIĆ: Iako sam na poziciji premijera vrlo kratko, dobro sam upoznat sa funkcionisanjem i radom Vlade, jer sam drugi mandat ministar. U prethodnom mandatu vodio sam Ministarstvo pravosuđa i uprave, a u aktuelnoj vladi sam ministar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, s tim da sam u nekoliko navrata po ovlaštenju vodio Vladu u odsustvu premijera Ganića. Bila je ovo veoma izazovna godina, jer je pandemija virusa Covid-19 negativno uticala na sve oblasti života i rada. Ipak, smatram da smo uspješno odgovorili izazovima i uspjeli amortizovati udare na budžet, zdravstvo, privredu, poljoprivredu, socijalnu zaštitu i druge oblasti.
Podrška zdravstvu
U posebnom fokusu ove godine bio je sektor zdravstva. Bili smo prepušteni sami sebi, bez značajnije pomoći viših nivoa vlasti, ali smo vlastitim snagama uspjeli osigurati značajna sredstva za borbu protiv pandemije. Iz budžeta smo izdvojili 7,6 miliona maraka, što je 2,5 miliona KM više u odnosu na budžetski plan. U ključnom trenutku uspjeli smo nabaviti zaštitnu i medicinsku opremu za zdravstvene ustanove, posebno Kantonalnu bolnicu u Zenici. U ključnom trenutku smo završili opremanje PCR laboratorija u KBZ-u i Općoj bolnici Tešanj, što se ispostavilo kao vrlo dobar potez, jer je kapacitet KCUS-a ograničen na 50 uzoraka iz našeg kantona. Sada imamo laboratorije koje dobro rade, a koristit ćemo ih i kada prođe pandemija.
Heroji pandemije
Prilikom nabavke opreme svih ovih mjeseci imali smo dobru podršku i pomoć Evropske unije i Razvojnog programa Ujedinjenih naroda (UNDP), koji su nam otvorili svoje kanale nabavke u trenutku kada je tržište bilo potpuno zatvoreno. Želim ovom prilikom da se zahvalim svima koji su na bilo koji način pomogli da se lakše nosimo sa izazovima pandemije. Moram pohvaliti uposlene u zdravstvu koji su heroji pandemije, jer su uložili nadljudske napore da se zdravstveni sistem održi i spase ljudski životi. Zbog toga mi je veoma drago što je Ministarstvo zdravstva sa Nezavisnim strukovnim sindikatom radnika zaposlenih u zdravstvu ZDK-a usaglasilo novi kolektivni ugovor koji će se primjenjivati od 1. januara, a predviđa povećanje plata za skoro 11 posto. To je teret koji Fond zdravstvenog osiguranja u ovom trenutku može podnijeti, a da se ne ugrozi pružanje usluga našim pacijentima.
Želim se zahvaliti zdravstvenim radnicima, ali i policiji, inspekciji, civilnoj zaštiti i svima koji su na bilo koji način pomogli da odgovorimo na izazove i lakše se nosimo sa pandemijom.
Pomoć privredi
Uložili smo dosta napora i sredstava da pomognemo privredi koja se našla na koljenima nakon lockdowna u martu i aprilu. Subvenciju plate dobilo je 9.000 radnika, a za ovu namjenu iz budžeta smo izdvojili 2,3 miliona KM. Ovog mjeseca donijeli smo i odluku o dodjeli 1,2 miliona KM podsticaja za jačanje konkurentnosti domaćih preduzeća i obrta. Ukupna pomoć Vlade sektoru privrede ove godine iznosila je 3,8 miliona maraka. Naše opredjeljenje je da nastavimo jačati privredu, koja je u našem kantonu izvozno orijentisana, kako bi se mogla nositi na tržištu, uvoditi nove tehnologije i nova znanja, otvarati nova radna mjesta i širiti poslovanje.
Lideri u poljoprivredi
NR: Pandemija je negativno uticala na privredu, ali se čini da je kriza bila prilika za poljoprivredu u našem kantonu, koja je zadnjih nekoliko godina u ekspanziji. Jeste li zadovoljni efektima programa podrške poljoprivredi?
BAŠIĆ: Istina, poljoprivreda u Zeničko-dobojskom kantonu raste i zapošljava sve veći broj ljudi. Naš godišnji program podsticaja težak je 3,2 miliona KM, a proizvođače i prerađivače podstičemo kroz 22 mjere. Kriza je zaista bila prilika da podstaknemo proizvođače da prošire zasade, pa smo zajedno sa Vladom FBiH i općinama pokrenuli projekat podrške proljetnoj sjetvi kroz finansiranje troškova sjemenskog materijala i đubriva. Iako općine nisu iskoristile sva raspoloživa sredstva, a imale su na raspolaganju 1,5 miliona KM, od čega naših 300.000 KM, zadovoljan sam efektima programa, jer smo dobili desetine hektara novih zasada povrća.
Malinarska proizvodnja
Dakle, za poljoprivredu smo ove godine izdvojili ukupno 3,5 miliona KM. Nastavili smo podsticati glavne poljoprivredne grane, kao što je peradarstvo, proizvodnja mlijeka, plastenička i proizvodnja jagodičastog voća, tako da smo zadržali lidersku poziciju u FBiH. Malinari su dobili podsticaj od 29 feninga za fizička i 40 feninga po kilogramu za pravna lica i obrte, što je jedan od najvećih podsticaja u FBiH. Želimo jačati malinarstvo, pa smo podsticaj za podizanje novih zasada povećali sa 300 na 700 KM po dulumu. To je politika kojoj ostajemo dosljedni i u narednom periodu, jer želimo pomoći ljudima da žive od poljoprivrede i razvijaju selo.
Privremeno finansiranje
NR: Pandemija je desetkovala budžete u cijeloj državi. Kakve su posljedice u ZDK-u?
BAŠIĆ: Uložili smo velike napore da održimo budžetsku likvidnost koja je bila ugrožena zbog pada prihoda. Iako su prihodi zaključno s mjesecom novembrom manji 36 miliona KM u odnosu na budžetski plan, domaćinskim odnosom i mjerama štednje uspjeli smo da održimo kontinuitet u izvršavanju ustavnih i zakonskih obaveza. Mjesečni transferi isplaćeni su zaključno sa mjesecom oktobrom, a do kraja godine ćemo izmiriti većinu obaveza za novembar. Plate, topli obrok i naknada za prevoz su isplaćivani redovno, a ove sedmice ćemo izvršiti isplatu plate za novembar. Usvojili smo Dokument okvirnog budžeta za naredne tri godine i preliminarni okvir Budžeta ZDK za 2021. godinu. Budući da pandemija još traje i da još nemamo pouzdane projekcije, odlučili smo se da u 2021. godinu uđemo sa privremenim finansiranjem. To će nam omogućiti da dobro isplaniramo i projiciramo budžet, a istovremeno izvršavamo ustavne i zakonske obaveze.

Novogodišnja čestitka
Ovom prilikom svim građanima želim čestitati Novu godinu, s nadom da će 2021. biti mnogo bolja i s manje izazova nego ova godina, da će pandemija ubrzo početi jenjavati, te da ćemo se vrlo brzo zajedno intenzivnije okrenuti razvoju i stvaranju uslova za bolji život i kvalitetniji poslovni ambijent u našem kantonu.

Egzistencijalna naknada
Pandemija je usporila život ali nas nije zaustavila. Iako smo imali smanjenje prihode, uporedo sa servisiranjem dodatnih obaveza prema zdravstvu i privredi realizovali smo brojne razvojne projekte i ulaganja u infrastrukturu, posebno u puteve, vodovode, projekte održivog povratka. Vodili smo brigu o boračkoj populaciji, realizovali programe zapošljavanja i samozapošljavanja, stipendirali studente, pomagali liječenje ove populacije. Među prvim kantonima smo počeli primjenu Uredbe o novčanoj egzistencijalnoj naknadi za branitelje mlađe od 57 godina. Očekujemo da će punom implementacijom Uredbe pravo na ovu naknadu steći oko 5.000 bivših branitelja. Realizovali smo i vrijedna ulaganja u školsku infrastrukturu širom kantona, što je naše trajno opredjeljenje. Nedavno smo počeli realizaciju programa energetske efikasnosti koji sa 11 miliona KM kreditira Svjetska banka. Također, radili smo na kadrovskom jačanju i opremanju policije, koja je bila istinska podrška zdravstvenom sektoru u provođenju mjera protiv pandemije i smatram da su odlično odgovorili na sve izazove na koje su nailazili.
Isplata po tužbama
NR: ZDK je godinama u fokusu zbog nagomilanih obaveza po osnovu tužbi za nepoštivanje kolektivnog ugovora. Nedavno ste isplatili prvu tranšu obaveza. Kakav je plan Vlade?
BAŠIĆ: Prošlosedmičnom odlukom o odobravanju prvih 12,3 miliona maraka, započeli smo realizaciju Akcionog plana za izmirenje obaveza po osnovu pravosnažnih sudskih presuda zbog nepoštivanja kolektivnog ugovora. Akcioni plan je dobio zeleno svjetlo Evropskog suda za ljudska prava, a predviđa da se obaveze prema zaposlenima u javnom sektoru izvrše u roku od 22 godine, tako što ćemo svake naredne godine izdvajati iznos 12,3 miliona KM. Radi se o tužbama koje su pokretane u periodu od 2004. do 2015. godine, kada je donesen novi Zakon o radu i zaustavljena utuživanja. Te obaveze iznose 325 miliona KM, od čega je glavnica 155 miliona, a preostali iznos su kamate. Ovo je veliki uspjeh Vlade, jer smo nakon dugo godina ozbiljno sistemski krenuli u rješavanje problema koji je prijetio stabilnosti budžeta i kolapsom našeg kantona.
Funkcionisanje većine
NR: U javnosti se sve glasnije govori o mogućoj rekonstrukciji skupštinske većine i smjeni Vlade Zeničko-dobojskog kantona. Koliko su utemeljene priče o smjeni?
BAŠIĆ: To je pitanje za političke lidere stranaka koje čine većinu u Skupštini i imaju Vladu. Ipak, kao vršilac dužnosti premijera i kantonalni ministar, mogu reći da Vlada radi dobro i smatram da je dobro odgovorila izazovima aktuelne pandemije. Za svoj rad dobili smo priznanje međunarodnih dužnosnika i političkih lidera u BiH, što je još jedna potvrda da smo u novonastalim okolnostima radili dobro i u korist svih građana. Vlada ima podršku skupštinske većine, a tome u prilog govori da su zastupnici koalicije na posljednjem zajedanju Skupštine podržali sve tačke dnevnog reda koje smo predložili.