Dobitnici Nagrade rektora

U povodu obilježavanja jubileja, dvadesete godišnjice Univerziteta u Zenici, protekle srijede upriličena je Svečana akademija, na kojoj su dodijeljena dva počasna doktorata, priznanja zaposlenicima, zahvalnica kompaniji ArcelorMittal, kao i plakete studentima za postignute rezultate u području nauke, istraživanja i sporta.
Najmlađi javni univerzitet u BiH
Univerzitet u Zenici je formiran 18. oktobra 2000. godine Odlukom Skupštine Zeničko-dobojskog kantona. Za dvadeset godina, Univerzitet u Zenici postao je moderna i respektabilna ustanova koja funkcionira kao integrirani univerzitet. U proteklom periodu, Univerzitet u Zenici je potvrdio svoj položaj kroz dvije značajne eksterne evaluacije, te postao prvi javni univerzitet u Federaciji BiH koji je dobio akreditaciju. Tokom posljednjih godina, Univerzitet u Zenici je značajno jačao i razvijao se, kako kadrovski, tako i infrastrukturno.

Detalj sa svečanosti

„Ove godine obilježavamo 20 godina postojanja Univerziteta u Zenici. Nažalost, ovu Svečanu akademiju, povodom godišnjice našeg Univerziteta, organiziramo u čudnim okolnostima. Djelovanje koronavirusa uvjetovalo nas je da danas ne možemo godišnjicu proslaviti sa prijateljima, dragim gostima, rektorima drugih univerziteta, partnerima iz oblasti privrede, obrazovanja, kulture. Nažalost, danas sa nama nisu mogli biti ni dobitnici počasnih doktorata, niti predsjednik Akademije nauka i umjetnosti BiH, kao ni predstavnici Rektorske konferencije i Rektorskog zbora BiH. Uprkos tome, naša želja i obaveza jeste da obilježimo 20 godina djelovanja Univerziteta u Zenici, kako zbog onih koji su učestvovali u njegovom formiranju i razvoju Univerziteta, tako i zbog onih koji su željeli biti danas s nama, ali ih je onemogućila ova epidemiološka situacija. Stavljajući zdravlje na prvo mjesto, odlučili smo se za ovakvu svečanost, bez mnogih dragih gostiju i znatno skromniju nego što to naš Univerzitet zaslužuje“, rekao je prof. dr.sc. Damir Kukić, rektor Univerziteta u Zenici. Iako 20 godina može izgledati kao kratak period, neosporno je, kako je istakao rektor Kukić, da je UNZE za tih 20 godina postigao određene rezultate, te da je ova godišnjica podsjećanje na ciljeve koje su postavili, ali istovremeno i obaveza da se kritički suoče sa problemima i onim što Univerzitet očekuje u budućnosti. „Razvoj Univerziteta u Zenici, ali i grada Zenice i ovog regiona, nezamisliv je bez doprinosa brojnih profesora, naučnika i stručnjaka, koji su svoju profesionalnu karijeru ugradili, kako u oblikovanje visokog obrazovanja, tako i u ekspanziju privrede i modernizaciju ove zajednice“, dodao je rektor Kukić. Obilježavanje ovog vrijednog jubileja bila je prilika i da se podsjeti na osnivanje i razvoj Univerziteta u Zenici. „Univerzitet u Zenici je pokrenut prije 20 godina, čime je postao najmlađi javni univerzitet u BiH. To je jedan od prvih univerziteta u BiH koji je prošao inostranu evaluaciju i dobio pozitivnu ocjenu za svoje djelovanje. To je, ujedno, i prvi javni univerzitet iz BIH koji je dobio akreditaciju za svoj rad. U tom kontekstu, formiranje ove visokoškolske ustanove predstavlja najvažniji događaj u modernoj povijesti grada Zenice. Temelj postojanja Univerziteta u Zenici jesu fakulteti iz oblasti tehničkih nauka. Svoju značajnu ulogu u tom procesu stvaranja i razvoja našeg Univerziteta imali su i Pedagoška akademija, Islamska pedagoška kademija. Pokretanje novih fakulteta, te uključivanjem u svoj sastav tadašnjeg Metalurškog instituta „Kemal Kapetanović“, stvoren je racionalan i optimalan okvir za razvoj Univerziteta u Zenici“, rekao je rektor Kukić.

Svečana akademija održana u skladu s preporučenim
higijensko-epidemiološkim mjerama

Ostvareni ciljevi i problemi koji usporavaju razvoj Univerziteta
Danas na Univerzitetu u Zenici djeluje osam fakulteta, a u njegovom sastavu su i Institut „Kemal Kapetanović“ i Studentski centar. Nastava za oko 4.000 studenata se realizira na 34 studijska programa na prvom ciklusu studija, zatim na 34 studijska programa drugog ciklusa studija, kao i na dva programa doktorskog studija. „Kvalitetnom nastavom, kao i realizacijom projekata i saradnjom sa drugim univerzitetima u BiH, Evropi, pa i u svijetu, Univerzitet u Zenici je stekao određeni ugled, kojim možemo biti zadovoljni. Naši nastavnici su učestvovali u brojnim projektima, a već godinama traje uspješna saradnja sa mnogim partnerima iz različitih oblasti. Takav kontinuitet kvalitetnog rada prepoznat je, kako u akademskoj zajednici, tako i od strane društvene zajednice“, istakao je rektor Kukić, dodajući da je ovo prilika i da se ukaže na nedostatke i određene probleme koji opterećuju i usporavaju rad i razvoj Univerziteta u Zenici. „Jedan od tih problema je trend opadanja broja studenata. Ovaj problem ima i svoj širi kontekst, ali opasno prijeti da ugrozi vitalnost, ne samo visokog obrazovanja, nego i društva u cjelini. Slijedeći problem je zastarjela i nedostatna infrastruktura. Nekoliko fakulteta djeluje pod istim krovom, što u strateškom smislu može predstavljati ogroman problem u budućnosti. Također, sadašnji broj zaposlenih neophodno je promijeniti zapošljavanjem novih nastavnika i saradnika. I u oblasti naučno-istraživačkog rada su, također, potrebna poboljšanja. Posebno kada je u pitanju rješavanje statusa Instituta „Kemal Kapetanović“. Ono što nas još opterećuje jeste činjenica da pojedini predstavnici akademske zajednice često misiju i viziju razvoja Univerziteta podređuju vlastitim interesima. To za posljedicu ima, između ostalog, nedostatak kvalitetnih i referentnih naučnih i istraživačkih projekata i udaljavanje od ispunjenja glavnog cilja, a to je kvalitetna nastava“, rekao je rektor Kukić. Istakao je da su realizirane i pojedine aktivnosti, kako bi spriječili i riješili neke od navedenih problema. Barem privremeno, zaustavljen je trend broja studenata, te su završene sve procedure pokretanja novih studijskih programa na prvom ciklusu i dva, veoma značajna, doktorska studija. „Inicirali smo i aktivnosti za realiziranje projekata iz domene javno-privatnog partnerstva s ciljem rekonstrukcije postojeće infrastrukture i izgradnje novih objekata. U protekle dvije godine povećan je stepen mobilnosti. Međutim, moramo biti svjesni da je to samo dio aktivnosti koje nas očekuju na tom putu uključivanja našeg Univerziteta u evropski prostor visokog obrazovanja“, istakao je rektor Kukić, dodajući da je ovaj jubilej i prilika da se zahvale svima onima koji su učestvovali na osnivanju i razvoju Univerziteta.
Bezrezervna podrška Vlade i resornog ministarstva
Prisutnima se, u ime Vlade Zeničko-dobojskog kantona, obratio prof.dr.sc. Spahija Kozlić, ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, te istakao da će Vlada i resorno ministarstvo pružati bezrezervnu podršku Univerzitetu u Zenici u daljnjem radu. „Univerziteti su prostori u kojima treba stanovati slobodno mišljenje, jer to je jedna od bitnih naravi čovjeka. Univerziteti nisu isključivo prostori edukacija i obrazovanja mladih za tršište. Univerziteti su znatno širi u svemu tome. Univerziteti bi trebali biti idejna vodilja svake zajednice, poštujući, naravno, ono što zajednica želi, a to je promocija vrijednosti na kojima svaka zajednica postoji. Na Univerzitetu u Zenici treba njegovati slobodu mišljenja, slobodu izražavanja, istraživanja, jer to je njena suštinska narav. U ime Ministarstva i Vlade želim istaći da ćemo i dalje podržavati Univerzitet u Zenici kojim ćemo se i dalje ponositi“, rekao je ministar Kozlić, dodajući da je Univerzitet u proteklom periodu napravio velike iskorake, te da će Ministarstvo podržavati Univerzitet u Zenici u nastojanju da nastavi putevima zbog kojih i postoji. „Tokom protekle dvije godine, od postojanja sadašnjeg sastava Vlade, značajno smo doprinijeli razvoju Univerziteta u Zenici. Data je saglasnost za sedam novih studijskih programa, od kojih su tri doktorska studija, koji su veoma bitni za nastavak reakreditacije Univerziteta u Zenici. Tu su i dva magistarska studija i dva dodiplomska studija. Očekujem i uvjeren sam da će ovi studiji značajno unaprijediti naučno-istraživački rad na Univerzitetu u Zenici. Osigurali smo i sredstva za rekonstrukciju prostora Univerziteta u Zenici, a očekujem da će već u februaru naredne godine početi rekonstrukcija tri fakulteta i dva prateća objekta u kampusu Univerziteta. Vrijednost tih radova je skoro tri miliona KM. Pored toga, zajedno sa privatnim partnerima, nastojat ćemo i dalje podržavati izgradnju i rekonstrukciju infrastrukturnih objekata Univerziteta“, rekao je ministar Kozlić, podsjetivši da je nedavno, po prvi put u historiji Univerziteta, potpisan Kolektivni ugovor u oblasti visokog obrazovanja sa Sindikatom, čime će nastojati da se popravi materijalni i svaki drugi položaj zaposlenih Univerziteta u Zenici, kao i da je svim studentima sa područja ZDK osigurana stipendija koje su, ove godine, i nešto više nego prošle.

OSTATAK TEKSTA PROČITAJTE U PRINTANOM IZDANJU NAŠE RIJEČI