Posao vozača Hitne pomoći je izuzetno stresan i zahtjevan jer o brzom reagovanju vozača ovise životi mnogih ljudi. Armin Bojić kao vozač Hitne pomoći radi preko 20 godina, a u toku svog radnog dana susreće se sa teškim prizorima. “Na početku moje karijere sve ono što sam vidio na terenu utjecalo je na psihu. Međutim, sa godinama sve postane rutina i dio svakodnevnice. Bitno je naglasiti da vozač Hitne pomoći nije samo vozač već je dio kolektiva koji se, pored vozača, sastoji još od tehničara i ljekara. Kroz dugogodišnji rad u ovoj službi obučen sam i kao tehničar pa u svakom momentu mogu dodati potrebne stvari, nosila, kolica”, kaže Bojić.
Tokom radnog dana mora biti izuzetno koncentrisan jer se u toku vožnje susreće sa nesavjesnim učesnicima u saobraćaju. “Ovo zanimanje je poprilično stresno zbog uslova rada. U toku vožnje najviše problema imamo sa gužvom u saobraćaju kao i sa pješacima, koji se ne obaziru na svjetlosne i zvučne signale. Moram voziti propisanom brzinom, a u hitnom slučaju trebam paziti na druge učesnike u saobraćaju kako ne bih izazvao udes”, ističe Bojić.
Posao vozača hitne pomoći je, prema riječima Bojića, interesantan posao, pun izazova i adrenalina.