Prema Odluci Senata Univerziteta u Zenici, januarsko-februarski ispitni rokovi za studente počinju 1. februara ove godine.
„Ispiti će biti održani u prostorijama fakulteta, uz poštivanje svih higijensko-epidemioloških mjera, i to u periodu od 1. do 15. februara i od 15. februara do 1. marta. Za pojedine predmete su rasporedi već poznati. Usmeni dio ispita će biti održani na fakultetima, u manjim grupama, a svaki fakultet će broj studenata prilagoditi u skladu sa uslovima na fakultetu“, kaže prof. dr. Enes Hašić, prorektor za nastavu i studentska pitanja na Univerzitetu u Zenici.
Hašić dodaje da su na Univerzitetu zadovoljni načinom odvijanja nastave, u vremenu pandemije koronavirusa. „Zadovoljni smo i prilagodili smo se novim metodama izvođenja nastave. Za studente koji su na prvoj godini studija, nastava je izvođena na fakultetima, u manjim grupama, dok su studenti ostalih godina studija imali online nastavu. I prema onome što su nam studenti kazali, zadovoljni su izvođenjem nastave na ovom semestru“, dodao je Hašić.