Senat Univerziteta Zenica nije izabrao novog rektora ove visokoškolske ustanove. Kandidati za rektora bili su redovni profesor Metalurško-tehnološkog fakulteta dr. Jusuf Duraković, aktuelni dekan Pravnog fakulteta prof. dr. Enes Bikić i profesor Filozofskog fakulteta prof. dr. Dženan Skelić. U prvom krugu glasanja, Duraković je dobio 11, Bikić osam, Skelić je ostao bez ijednog glasa, a čak osam glasova su bili “nevažeći”. U drugom krugu glasanja odlučivalo se između Durakovića i Bikića, Duraković je dobio 12, Bikić sedam, a ponovno je osam glasova bilo nevažeće.
Za imenovanje je trebalo dobiti 14 glasova Senata, kojeg čine aktuelni rektor, prorektori, dekani svih fakulteta, predstavnici naučno-nastavnih vijeća, ali i odabrani predstavnici svih nivoa studiranja u ime studenata UNZE. S obzirom na to da novi rektor nije izabran, bit će raspisan novi konkurs.