Sa načelnikom Općine Kakanj, Mirnesom Bajtarevićem (SDA) razgovarali smo o aktuelnoj situaciji u ovoj općini, planovima za naredni period, ulaganjima u infrastrukturu, radu javnih preduzeća i ustanova, ekologiji, poticajima privredi i poljoprivredi…
NR: Na početku mandata ste se posvetili transparentnom radu te aktivnostima na poboljšanju kvaliteta života u koje nastojite uključiti što više građana. Jesu li građani Kaknja zainteresirani da preuzmu svoj dio odgovornosti i aktivno se uključe u stvaranje boljeg ambijenta za život?
BAJTARTEVIĆ: Naše opredjeljenje je, a to smo i tokom predizbornog procesa govorili, da trebamo slušati naše građane i rješavati projekte koje oni delegiraju. Naravno, u skladu sa zakonskim propisima. S tim ciljem smo i nastojali građanima približiti rad lokalne uprave i kroz različite vidove komunikacije želimo čuti prijedloge naših građana. Ogromna većina naših građana prihvatila je ovakav vid rada kao pozitivan primjer upravljanja i delegiranja prijedloga i rješenja. Naravno, ovim tempom, pa i novim prijedlozima ćemo nastaviti i u narednom periodu. Stalo nam je da građani budu uključeni u kreiranje lokalne politike i traženju najboljih rješenja, a sve za dobrobit cijele općine Kakanj.
Građani najbolje znaju gdje treba ulagati sredstva
NR: Pored komunikacije putem društvenih mreža i medija, svakodnevno se sastajete sa predstavnicima mjesnih zajednica i različitih udruženja. Jeste li zadovoljni rezultatima ovih sastanaka?
BAJTAREVIĆ: Mišljenja sam da život naših građana kreće iz mjesnih zajednica. Nekad možda ne slušamo dovoljno sa kakvim se problemima susreću naše komšije na području cijele općine Kakanj. Različiti su izazovi od mjesne zajednice do mjesne zajednice. Negdje je to izgradnja javne rasvjete, negdje vodosnabdijevanje, u nekim mjestima je put, i tako dalje. Željeli smo sa svakom mjesnom zajednicom, odnosno njihovim predstavnicima, održati pojedinačne sastanke te uz opušten razgovor i kafu otvoriti pitanja aktuelna za njihovo područje. Ono što smo čuli od predstavnika MZ će biti vodilja prilikom kreiranja programa utroška sredstava. Pred nama je težak period, obzirom na sve izazove pandemije COVID 19, ali mislimo da imamo kapaciteta implementirati značajan broj zahtjeva mjesnih zajednica. Također, ovaj period koristimo da se upoznamo i sa kakanjskim udruženjima (boračka, humanitarna, sportska itd) i njihovim programima i da kao organ uprave pomognemo u skladu sa raspoloživim sredstvima u implementaciji njihovih zacrtanih ciljeva.
Prioritet je zdravlje građana
NR: Šta ste planirali, od onog što je najavljeno tokom predizborne kampanje, realizirati u prvoj godini?
BAJTAREVIĆ: Naš osnovni prioritet je sačuvati zdravlje naših sugrađana, obzirom na pogođenost pandemijom COVID 19. Stoga sam i istakao da će ova godina biti jako izazovna. Zatim, opredjeljenje nam je sigurnost i bezbjednost svakog našeg sugrađanina. U programu smo definisali i ključne ciljeve i akcenat će biti na poticajnim mjerama za pomoć zapošljavanju i samozapošljavanju kroz mnogobrojne poticajne programe koje smo kreirali, uz kreiranje i novih programa. Kakanj je pokretač energetskog sektora i opredjeljenje nam je jačanje saradnje sa našim gigantima RMU Kakanj, Termoelektrana Kakanj i Tvornica cementa Kakanj, ali i drugim značajnim privatnim privrednim subjektima u Kaknju koji upošljavanju veliki broj naših komšija. Nastavljamo pomagati naše obrazovanje kroz nekoliko modela stipendiranja učenika i studenata, ali i postdiplomaca. Ono što građane posebno interesuje – nastavljamo i sa ulaganjima u infrastrukturne projekte, prevashodno u komunalnu infrastrukturu. Nastavit ćemo pomagati kakanjske sportske klubove. Ove godine moramo kreirati Strategiju razvoja općine Kakanj za period narednih 7 godina u kojem će dobar dio biti posvećen razvoju turizma, obzirom da Kakanj posjeduje značajne turističke potencijale koje još uvijek nismo dovoljno iskoristili.
Budžet za 2021. manji za 2,2 miliona KM od prošlogodišnjeg
NR: Koliki je realizirani budžet za prošlu godinu, a koliko planirani budžet za 2021. godinu? Hoće li biti razvojni, socijalni, stabilizirajući…? Šta izdvajate kao posebno značajne stavke u budžetu, a u interesu potreba i zahtjeva građana Kaknja?
BAJTAREVIĆ: Na prethodnoj sjednici OV usvojen je Nacrt Budžeta za 2021. godinu i sada nam slijedi petnaestodnevna javna rasprava. Osnovna značajka je da je Budžet za 2021. godinu manji od plana Budžeta za 2020. godinu za 2,2 miliona KM (procjene smanjenja direktnih prihoda). Možemo reći da je dobrim dijelom stabilizirajući jer želimo da određene troškove smanjimo, da se naučimo racionalnijoj potrošnji, da detektujemo prioritete i da u situaciji pandemije trošimo samo na neophodno. Također je i razvojni obzirom na iznos opredijeljen poticanju novih upošljavanja, realizacije određenih infrastrukturnih projekata. Budžet je i socijalni jer nastavljamo sa značajnim pomaganjima boračkim udruženjima, studentima, učenicima, sportskim klubovima, osobama u stanju socijalne potrebe itd. Ističem da ćemo i tokom 2021. godine implementirati projekte izgradnje puteva, vodovoda, ostalih komunalnih objekata i javne rasvjete u našim selima.
NR: Ekološka pitanja, posebno u zimskom periodu, postaju aktuelnija i za aerozagađenost se uvijek loptica prebacuje na lokalnu vlast. Koliko izvršna i zakonodavna vlast Kaknja može unaprijediti kvalitet zraka i ko je sve u tom lancu važna karika?
BAJTAREVIĆ: Ekologija i lošija ekološka slika je globalni problem, i nemoguće je naći kratkoročno rješenje. Ovaj problem iziskuje mnogo rada i traženje najboljih rješenja. Obzirom na geografsko područje, u Kaknju su tokom godine u određenom periodu izraženi ovi problemi i s njima se nastojimo boriti. Pored projekata uklanjanja divljih deponija, organizovanog odvoza otpada na području cijele općine Kakanj, prioritet smo dali na rekonstrukciji vrelovodnog sistema u Kaknju sa ciljem stvaranja uslova za proširenje sistema daljinskog grijanja. Moramo pomoći našim sugrađanima u refundaciji troškova prelaska na sistem daljinskog grijanja u zoni obuhvata istog, poticati aktivnosti utopljavanja individualnih stambenih objekata radi uštede energije, a zatim i prelazak sa grijanja na ugalj na grijanje na pelet. Ovo zahtijeva analizu uspješnosti projekta i značajna finansijska sredstva. Vjerujem da adekvatnim programima i mjerama od strane nadležnog kantonalnog ministarstva i Općine Kakanj imamo snage započeti sistemsko rješavanje problema zagađenosti.
NR: Općina Kakanj izdvaja značajna sredstva za poticaje u poljoprivredi i za pokretanje start-up biznisa. Šta pokazuju analize, kada je u pitanju njihova održivost i uticaj na zadržavanje radno sposobnog i obrazovanog stanovništva u Kaknju?
BAJTAREVIĆ: Programi koje je osmislila Općina Kakanj u prethodnom periodu su prepoznati kao najbolji programi koji pomažu lokalnoj privredi. Preko 70% pokrenutih biznisa u Kaknju kroz općinske programe su opstali i šire svoje poslovanje. Naravno, Općina Kakanj nastoji biti partner ovim licima kako bi prebrodili izazove poslovanja u prvim godinama i kako bi proširili poslovanje. Za sada to ide jako uspješno. Samo u prošloj godini iz Budžeta Općine Kakanj za pomoć privredi i poljoprivredi izdvojeno je oko jedan milion KM. Također, kroz programe refundiranja troškova zaposlenih nastojimo omogućiti našim mladim da zasnuju radni odnos, a onda da se pokažu i da zadrže svoje radno mjesto i poslije isteka perioda poticaja.