Protekla 2020. godina bila je jedna od najizazovnijih nakon rata. Pandemija virusa Covid-19 negativno je uticala na sve aspekte društva, a desetkovala je i budžete na svim nivoima, pa tako i u Zeničko-dobojskom kantonu. Na smanjene prihode ovaj kanton je odgovorio domaćinskim odnosom, racionalnom potrošnjom ali i stezanjem kaiša, o čemu u intervjuu za naš list govori ministar finansija ZDK Josip Lovrić.
NR: Jeste li podvukli crtu na kraju fiskalne 2020. godine? Kakvo je ostvarenje budžeta u odnosu na budžetski plan?
LOVRIĆ: Fiskalna 2020. godina završena je uz mnogo teškoća koje su uvjetovane pandemijom Covid-19, prvenstveno značajno smanjenim prilivom sredstava u budžet, što je imalo širok spektar problema u normalnom funkcioniranju korisnika. U ovom periodu, u toku je izrada Elaborata o popisu stalnih sredstava, obaveza i potraživanja, te Završnog obračuna za 2020. godinu, a konačan rezultat poslovanja ZDK bit će poznat na kraju februara mjeseca, tačnije 28. februara 2021. godine, kada je zakonski rok za predaju finansijskih izvještaja nadležnim institucijama. Naša procjena je da će ukupni prihodi u 2020. godini biti manji za 11% u odnosu na budžetski plan.
Izvršavanje obaveza
NR: Je li Zeničko-dobojski kanton, s obzirom na pad prihoda u odnosu na plan, uspio izmiriti sve ustavne i zakonske obaveze u 2020. godini?
LOVRIĆ: Vlada ZDK i Ministarstvo finansija uspjeli su i pored pada prihoda u najvećem obimu izvršavati Ustavom i zakonima utvrđene obaveze, te redovno izmirivati prvenstveno kreditne obaveze, zatim socijalna davanja, transfere iz nadležnosti Ministarstva za boračka pitanja, plaće i naknade uposlenih, stipendije studentima, obaveze prema dobavljačima, a ostale rashode u skladu sa preostalim sredstvima.
Izdaci za zdravstvo i privredu
NR: Šta je Vlada poduzela kako bi nadomjestila pad prihoda u 2020. godini, u smislu ušteda i racionalizacije potrošnje? Hoće li biti rezova i “stezanja kaiša” u 2021. godini?
LOVRIĆ: Vlada i Ministarstvo finansija su kontinuirano informirale budžetske korisnike i Skupštinu ZDK, mjesečno, sa ostvarivanjem prihoda u Budžet kantona, te upozoravali na svođenje aktivnosti koje nisu nužno utvrđene odgovarajućim zakonskim propisima, na najmanju moguću mjeru. Donesenim rebalansom Budžeta za 2020. godinu, materijalne troškove smanjili smo za 10%, ali smo s druge strane imali povećane izdatke za zdravstvo i subvencije plaća u privredi.

Trenutno je na snazi Odluka o privremenom finansiranju ZDK za period I-III 2021. godine i u toku su aktivnosti na izradi Budžeta za 2021. godinu, gdje očekujem razumijevanje svih budžetskih korisnika u pogledu realnih zahtjeva za planiranjem budžetskih sredstava u okvirima projiciranih prihoda, kako ne bismo došli u situaciju nemogućnosti izvršavanja obaveza koje će se odnositi na 2021. godinu.

Pad prihoda
NR: Da li kriza izazvana pandemijom virusa Covid-19 u smislu punjenja budžeta jenjava? Kakvo je trenutno ubiranje prihoda u odnosu na prošlu godinu? Kakve su projekcije budžeta za 2021. godinu?
LOVRIĆ: Kriza izazvana pandemijom Covid-19 i dalje ima značajan uticaj na pad prihoda i u prvim mjesecima 2021. godine, koji su istorijski i bez pandemije manji nego u ostalim mjesecima. Revidirane projekcije prihoda, dostavljene od strane Federalnog ministarstva finansija koje su inače temelj za planiranje kantonalnih prihoda, također su manje, a naročito u dijelu prihoda od indirektnih poreza koji čine glavninu budžetskih prihoda, gdje se očekuje smanjenje u odnosu na prethodnu 2020. godinu za oko 17%.
NR: U 2021. ste ušli sa privremenim finansiranjem. Kad se očekuje usvajanje budžeta za 2021. godinu?
LOVRIĆ: Očekujem da će Skupština Zeničko-dobojskog kantona donijeti Budžet u zakonskom roku, odnosno do 31.03.2021. godine.
Pomoć viših nivoa
NR: U 2020. godini ste dobili pomoć sa nivoa FBiH iz sredstava kredita MMF-a. Da li u 2021. očekujete pomoć sa viših nivoa?
LOVRIĆ: Doznačena sredstva od strane viših nivoa vlasti, odnosno Federalnog ministarstva finansija (pripadajuća sredstva MMF-a ZDK-u za opću podršku budžetu) doznačena su u iznosu od 31.878.226 KM i to 24.08.2020. godine, a sredstva uplaćena od strane Ministarstva finansija i Trezora (sredstva iz RFI aranžmana sa MMF-om) dana 22.12.2020. godine iznose 703.682,46 KM. U 2021. godini, prema određenim najavama očekujemo, takođe, podršku MMF-a, makrofinansijsku pomoć od EU i naravno pomoć sa državnog nivoa.
Izvršenje presuda
NR: Ove godine ste započeli realizaciju Akcionog plana za izvršavanje presuda po tužbama budžetskih korisnika. Koliko izvršnih presuda je “namireno” u 2020. godini? Kada će biti operativna sredstva za 2021. godinu?

LOVRIĆ: Realizaciju aktivnosti u skladu sa spomenutim Akcionim planom započela je u decembru 2020. godine, a planirana je ukupna isplata iz ovog osnova koja se odnosi na 2020. godinu u iznosu od 12.300.000,00 KM. Potrebno je napomenuti da je već u prvom kvartalu 2020. godine realiziran i planirani iznos po izvršnim sudskim rješenjima za iste namjene u iznosu od 1.100.000,00 KM, skladu sa Zakonom o izvršnom postupku. Sredstva za realizaciju Akcionog plana u 2021. godini, u istom iznosu kao i za 2020. godinu biće planirana u Budžetu za 2021. godinu, a operativna u skladu sa prilivima javnih prihoda u Budžet Kantona.

NR: Hoće li tužiocima biti ostavljena mogućnost nagodbe uz eventualne umanjenje glavnice ili otpis kamata? Da li Akcioni plan ostavlja takvu mogućnost?
LOVRIĆ: Akcioni plan predviđa isplatu tražiocima izvršenja prema redoslijedu prijema rješenja o izvršenju u poslovnu banku Kantona, a što je u skladu sa Zakonom o izvršnom postupku.
Dogovor sa socijalnim partnerima
NR: Hoće li se u 2021. godini povećavati plaće i naknade uposlenih na budžetu – prosvjetarima, policiji, javnoj upravi?
LOVRIĆ: Odgovor na ovo pitanje, u ovoj fazi izrade Budžeta Zeničko-dobojskog kantona, zavisit će u konačnici od dogovora socijalnih partnera, a u skladu sa projekcijom priliva javnih sredstava u Budžet Kantona.