Civilna zaštita odigrala je vrlo značajnu ulogu u borbi protiv pandemije virusa Covid-19. U Zeničko-dobojskom kantonu preko civilne zaštite vršena je nabavka i distribucija značajne količine zaštitne i medicinske opreme. O aktivnostima u toku pandemije, ali i kadrovskoj i materijalnoj opremljenosti civilne zaštite, te predstojećem Danu civilne zaštite, razgovarali smo sa Džavidom Aličićem, direktorom Kantonalne uprave civilne zaštite (KUCZ) Zeničko-dobojskog kantona.
NR: Je li Kantonalna uprava civilne zaštite uspjela odgovoriti na dosadašnje izazove pandemije virusa Covid-19, imajući u vidu da ste direktno bili uključeni u opremanje zdravstvenog i civilnog sektora zaštitnom opremom te da je Kantonalni štab civilne zaštite tokom stanja nesreće upravljao krizom u ZDK-u?
ALIČIĆ: Prošla godina je bila jedna od težih godina kada je u pitanju zaštita i spašavanje ljudi iz razloga što smo se susreli sa virusom koji je bio nepoznanica za čitavo čovječanstvo. Pandemija je bila razlog proglašavanja stanja nesreće uzrokovane koronavirusom COVID-19 na cijeloj teritoriji BiH i u tom periodu civilni štabovi su preuzeli odgovornost za poduzimanje odgovarajućih mjera. Kantonalna uprava civilne zaštite je u tom trenutku djelovala kao najvažniji support Kantonalnom štabu, koji je imao obavezu logističke podrške zdravstvenim i drugim institucijama, upravljanja procesima i tokovima u Kantonu i vršio je koordinirajuću ulogu između nižih i viših nivoa vlasti. U tom periodu je doneseno 27 naredbi, četiri odluke i 17 zaključaka kojima se regulirao život u našem kantonu.
Logistička podrška
Sva logistička podrška zaštitne i medicinske opreme je išla preko KUCZ. Olakšavajuća okolnost je bila što je Vlada ZDK potpisala sporazum o saradnji sa Razvojnim programom Ujedinjenih naroda (UNDP), tako da se nama otvorila mogućnost da svu zaštitnu i medicinsku opremu nabavljamo posredstvom UNDP-a, što se u konačnici pokazalo veoma korisnim iz razloga što smo opremu dobijali na transparentan način i po najpovoljnijim cijenama. Posebno treba istaći napore Vlade ZDK koja se opredijelila da preko KUCZ nabavlja zaštitnu i drugu opremu, te je za te potrebe izdvojila preko 2,3 miliona KM. Treba istaći nabavku medicinske opreme za borbu protiv koronavirusa COVID-19 – jedan CT i dva mobilna rendgen aparata za potrebe Kantonalne bolnice Zenica i Opće bolnice Tešanj. Do sada je distribuirano više od 800.000 zaštitinih maski, preko 300.000 pari zaštitnih rukavica, oko 20.000 zaštitnih odjela i ogrtača, mnoštvo sredstava za dezinfekciju ruku i prostorija, kao i ostale zaštitne opreme, vizira, naočala, kapuljača,… Kada se sve uzme u obzir, onda možemo biti ponosni na ono šta smo odradili u prošloj godini i šta još činimo da olakšamo zdravstvenom sektoru u borbi protiv pandemije.
Opremanje civilne zaštite
NR: Kakav je stepen opremljenosti Kantonalne uprave civilne zaštite u ZDK? Ima li tu pomaka?
ALIČIĆ: Kada govorimo o opremljenosti Kantonalne uprave, onda se to podrazumijeva opremljenost naših službi spašavanja. Mi svake godine planiramo nabavku opreme za Kantonalni štab, Kantonalnu upravu i za naše službe spašavanja. Upravo smo okončali tender za nabavku opreme za Službu spašavanja na vodi i pod vodom, Službu spašavanja iz ruševina i Službu spašavanja sa visina u vrijednosti preko 200.000 KM. Pandemija je pokazala neke slabosti u opremi naših službi i mi smo ovom nabavkom htjeli da to otklonimo.

ALIČIĆ: Koristim priliku da svim pripadnicima civilne zaštite čestitam nastupajući Dan civilne zaštite uz želju da se što više obučavaju i što bolje opremaju, kako bi svaku narednu prirodnu i drugu nesreću dočekali još spremniji.

Saradnja sa općinama
NR: Jeste li zadovoljni opremljenošću i obučenošću općinskih službi civilne zaštite? Kakva je saradnja KUCZ sa civilnom zaštitom u općinama?
ALIČIĆ: Prije svega, moram istaći dobru saradnju KUCZ sa općinskim službama gdje postoji jedan zavidan nivo sinergije između nas. Evidentan je napredak u opremanju i obučavanju općinskih/gradskih službi spašavanja. Percepcija potrebe za službama spašavanja i njihovim jačanjem u lokalnoj zajednici je sve prisutnija kod načelnika/gradonačelnika i kod samog građanstva. Mi smo intezivno pomagali i jačali posebno njihove službe spašavanja od požara, jer smo procjenjivali da je u lokalnim zajednicama to bila slabija tačka zaštite stanovništva uzimajući u obzir mogućnosti učestalost i opasnost od ove vrste nepogode. Prošle godine smo za opremanje ovih službi u lokalnim zajednicama izdvojili oko 50.000 KM.
Podrška Vlade
NR: Prati li Vlada ZDK potrebe KUCZ u smislu opremanja, obuke i kadrovskog jačanja?
ALIČIĆ: Zadovoljni smo odnosom naše Vlade prema ovoj oblasti, jer iz godine u godinu sve više izdvaja budžetskih sredstava za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara. Prošle godine Vlada je izdvojila i sredstva za opremanje naših službi u iznosu preko 200.000 KM, a također izdvojila je sredstva u iznosu preko 300.000 KM za prevenciju i saniranje posljedica od prirodnih i drugih nesreća. Na obuci Kantonalnog štaba civilne zaštite, a koja je održana u novembru prošle godine na temu “Krizni menadžment – upravljanje u kriznim situacijama”, iz ovih razloga smo pozvali i dio Vlade na čelu sa premijerom Mirnesom Bašićem, kako bi im ova problematika bila još bliža prilikom donošenja odluka u kriznim situacijama.
Dan civilne zaštite
NR: 1. mart je Dan civilne zaštite. Na koji način ćete obilježiti ovaj datum?
ALIČIĆ: Uvažavajući mjere i preporuke Kriznog štaba Ministarstva zdravstva ZDK, održat ćemo svečanu sjednicu Kantonalnog štaba bez zvanica, a odluku i priznanja dostavit ćemo svim nagrađenim. Ove godine je bilo dosta onih koji su konkurisali za dodjelu nagrada, jer je prošla godina mnoge dovela u situaciju da su morali raditi poslove koje nisu planirali i sa dosta više truda i entuzijazma u odnosu na neko normalno stanje. Pokušali smo da prepoznamo zalaganje kolektiva i pojedinaca u borbi protiv pandemije i da ih, ako ništa drugo, na simboličan način izdvojimo od drugih u povodu 1. marta – Dana civilne zaštite.