Kantonalna bolnica Zenica je izvršila nadogradnju starog aparata za magnetnu rezonancu, čime je dobijen novi i najsavremeniji uređaj takve vrste u Bosni i Hercegovini, a koji posjeduje tehničke mogućnosti pružanja najnaprednijih pregleda. Tim povodom, proteklog petka održana je press-koneferencija za medije.
Investicija vrijedna 1,5 miliona KM
Kako je istakao prof.dr.sc.prim. Rasim Skomorac, direktor Kantonalne bolnice Zenica, puštanjem u rad aparata za magnetnu rezonancu, zaokružena je jedna izuzetno kvalitetna nabavka najmodernije opreme za Odjel radiološke dijagnostike, čime su, za nekoliko narednih godina, obezbijedili kontinuitet i neprekidnost rada. „Imali smo aparat koji smo nabavili 2009. godine i koji je već, po svojim karakteristikama, zastario, tako da smo bili obavezni da za naše korisnike usluga obezbijedimo i dalje uslugu magnetne rezonance. Pružila nam se prilika da se izvrši tzv. „upgrade“, koji je znatno jeftiniji i povoljniji nego nabavka novog aparata za magnetnu rezonancu, a kada se uklone svi stari i stave novi dijelovi, praktično se dobije novi aparat, i u ovome je trenutku najsavremeniji aparat takve vrste u Bosni i Hercegovini“, kazao je direktor Skomorac. Ovime je značajno povećana i kvaliteta usluga magnetne rezonance, posebno na polju neurodijagnostike, koja je najčešća i najzahtjevnija. „Aparat je već stavljen u funkciju, a u slijedećem periodu odvijat će se kontinuirane edukacije u smislu usvajanja novih znanja i primjene novih tehnologija koje ovaj aparat ima“, istakao je direktor Skomorac.

„Aparat je već stavljen u funkciju, a u slijedećem periodu odvijat će se kontinuirane edukacije u smislu usvajanja novih znanja i primjene novih tehnologija koje ovaj aparat ima“, istakao je direktor Skomorac.

Za “upgrade” aparata utrošeno je oko 1,5 miliona KM, a njegova nabavka će, kako je istakao ministar zdravstva ZDK, dr. Adnan Jupić, u budućnosti značiti dodatno kvalitetniju zdravstvenu zaštitu zdravstvenih osiguranika. „Vlada ZDK je i u protekloj godini imala razumijevanja, ne samo prema Kantonalnoj bolnici Zenica, nego i za sve ostale ustanove u Zeničko-dobojskom kantonu. Nadam se da će to i u budućem periodu na isti način biti regulisano, te da ta pomoć neće izostati. Ne sumnjam da će ovaj aparat u najboljoj mjeri i namjeri biti korišten, te da će biti veliki doprinos u daljem razvoju zdravstvene zaštite i poboljšanju kvaliteta zdravstvene usluge našim osiguranicima“, istakao je ministar Jupić. Zahvaljujući, između ostalog, pomoći Vlade Zeničko-dobojskog kantona, uz veliku saradnju sa građanima i velikim i predanim radom zdravstvenih radnika, napominje ministar Jupić, u borbi protiv koronavirusa ostvareni su izuzetno dobri rezultati. „Ovo nije jedinstven slučaj. U Kantonalnoj bolnici Zenica smo, prije nekoliko dana, bili i na obilježavanju 10. godišnjice Odjela za bolesti dojke, zatim smo obilježili osnivanje dijabetoloških savjetovališta i ovu malu pauzu u borbi protiv širenja pandemije koronavirusa smo iskoristili da rješavamo unapređenje drugih oblika zdravstvene zaštite“, dodao je ministar Jupić.


Poboljšan način rada
Puštanje u rad novog aparata je značajno, kako za Kantonalnu bolnicu Zenica, tako i za veliki broj pacijenata, kako bi dobili pravu dijagnozu. Nadogradnjom starog aparata, kako je istakla načelnica Odjela radiološke dijagnostike prof.dr.med.sci.prim. Alma Efendić, postignuta je veća senzitivnost uređaja za pregled i vizualizaciju patoloških procesa, u odnosu na prethodni MMR uređaj. „Nova radiofrekventna tehnologija se sada nalazi unutar samog aparata, a ne u tehničkoj prostoriji. Smanjenje gubitka signala koji dolazi od pacijenta u toku snimanja je postignuto novim analogno-digitalnim konverterima, kao i optičkim prenosom signala. Broj prijemnih radiofrekventnih kanala je sada povećan sa osam na 48, a istovremeno uključivanje je omogućeno za 204 elementa u kalemovima koji se primjenjuju. Uvedeni su novi, inovativni protokoli, u smislu artificijalne inteligencije koja pomaže inžinjerima lakši rad sa samim aparatom. Sada je radiologu omogućen bolji prikaz i bolje praćenje bolesti kod određenih pacijenata, posebno onkoloških. Uvedene su i nove sekvence koje su omogućile bolje snimanje pacijenata koji ne mogu da zadrže dah kod pregleda abdomena, zatim sekvence koje smanjuju artefakte metalnih implantata, dinamske sekvence, pogotovo kod snimanja hipofize, prostate, gdje možemo uraditi i morfološke i difuzione i perfuziono-dinamičke sekvence, a rezultat toga je bolja i tačnija dijagnoza“, objasnila je Efendić, ističući da su dobili jedan novi uređaj čime je poboljšan način rada, ali da novi MRI uređaji ne skraćuju vrijeme pregleda, a da se čak kod nekih i produžava vrijeme pregleda.
U toku pandemije, napomenula je Efendić, Odjel nije prekidao sa radom na aparatu za magnetnu rezonancu, tako da su pacijenti svakodnevno dolazili. Liste čekanja za snimak magnetne rezonance, istakla je Efendić, nisu velike te se na snimak čeka 4-5 mjeseci. „Nigdje u Evropi nećete naći listu čekanja koja je ispod godinu dana. To je rijetkost. I dalje imamo velike probleme sa pacijentima koji su naručeni, a ne dođu nam na pregled. Dešavalo se da nam se, u prosjeku, od 50 do 100 pacijenata ne jave koje smo očekivali da će doći na pregled i oni su zauzeli mjesto, jer nismo u toj mogućnosti da u roku od pola sata nađemo nekog drugog pacijenta koji je negdje u gradu, ili iz nekog drugog grada, i da ga dovedemo na pretragu. To nam stvara velike probleme. Ipak, moram naglasiti da su liste čekanja značajno smanjene“, kazala je je Efendić.
Podizanje dijagnostike na viši nivo
Pored aparata za magnetnu rezonancu, u prošloj godini Kantonalna bolnica Zenica je, uz pomoć Vlade Zeničko-dobojskog kantona i Ministarstva zdravstva ZDK, izvršila nabavku nekolicine nove opreme. „Nabavili smo jedan novi CT aparat koji je smješten na Odjelu interne medicine, koji je u ovom trenutku opredijeljen za CT dijagnostiku Covid pozitivnih pacijenata i smješten je u zaseban prostor. U istom prostoru je smješten i digitalni mobilni rendgen koji je, također, u ovom trenutku, opredijeljen za dijagnostiku Covid pozitivnih pacijenata. Nakon što prođe pandemija, ti aparati će predstavljati mali dijagnostički centar koji značajno unapređuje usluge koje pruža Odjel za interne bolesti. Nabavili smo još jedan mobilni rendgen koji se nalazi neposredno na Covid odjelu, na Odjelu za radiologiju je nabavljen još jedan digitalni rendgen aparat. Krajem prošle godine je kupljen digitalni mamograf, koji se polahko stavlja u funkciju. Nabavljeno je i nekoliko mobilnih ultrazvučnih aparata, čime se, zaista, u potpunosti zaokružila nabavka opreme na Odjelu za radiologiju. Svi se snimci direktno importiraju u naš impax sistem i uvezivanjem informacionog sistema koji je na području cijelog ZDK, svi su snimci dostupni u svakoj terenskoj ambulanti i na taj način se direktno unapređuje i pojednostavljuje tretman pacijenata, uvid u snimke i sve ono što nosi savremena medicina“, kazao je direktor Skomorac.