Zahvaljujući zajedničkom ulaganju Vlade FBiH i Općine Tešanj ovih je dana, montažom betonske konstrukcije, počela gradnja savremene sportske dvorane u Jelahu. Riječ je o veoma zahtjevnom građevinskom poduhvatu kojem se koriste nosači od visokospregnutog betona velikih raspona. Sredstva za prvu fazu od 600.000 maraka, koja podrazumijeva izgradnju konstrukcije, tribina i krova, su osigurana.
-U 2020. godini smo završili glavni projekat, obezbijedili urbanističku i građevinsku dozvolu i ugovorili prvu fazu od 600.000 maraka. Od tih 600.000 400.000 maraka je obezbijedila Vlada Federacije, a 200.000 su sredstva Općine Tešanj-ističe načelnik Općine Tešanj Suad Huskić.
Za nastavak radova u ovoj godini iz općinskog Budžeta je osigurano još 400.000 maraka. Dvorana, sa pratećim sadržajima, će biti dimenzija 51 puta 32 metra sa tribinama kapaciteta 764 mjesta i sportskim terenima dimenzija 20 puta 40 metara.
-Sve prostorije, kao i sam taj teren, rađeni su da bi se mogli zadovoljiti svi međunarodni standardi za održavanje međunarodnih takmičenja-pojašnjava Nermina Bešlagić, stručna savjetnica za prostorno planiranje i urbanizam u Općini Tešanj.
Sportsku dvoranu, na koju se u Jelahu čeka desetak godina, prvenstveno će koristiti oko 700 učenika OŠ „1. mart“, ali će ona biti na raspolaganju i sportskim klubovima kao i građanima.
-Mislim da je to pravo rješenje s obzirom da se omladina tokom vikenda i inače ovdje okuplja. Na kraju tu je i 700 učenika. Mislim da je to prava lokacija. Ovdje je mladost, a ovaj objekat se gradi prvenstveno zbog naše mladosti-kaže predsjednik Savjeta MZ Jelah Esad Garić.
Projektovana vrijednost sportske dvorane bez vanjskog uređenja i sportskih rekvizita je 1,6 miliona maraka. Sa navedenim, oko dva miliona.