Broj: SBA/EDA/SIEM-07/20
Februar, 2021. godine.

JAVNI POZIV
za dostavljanje prijava za uvođenje inovacija u MSP sa područja
Grada Zenica u okviru vaučer program iz Mehanizama za podršku
implementaciji strategija razvoja MSP

Agencija za razvoj preduzeća – Eda, Banja Luka objavljuje javni poziv za sufinansiranje konsultantskih usluga u okviru vaučer programa iz Mehanizama za podršku implementaciji strategija razvoja malih i srednjih preduzeća – SIEM.

Cilj javnog poziva je unapređenje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća (MSP) sa područja Grada Zenice kroz proces uvođenja inovacija koji obezbjeđuje unapređenje postojećih ili razvoj novih proizvoda/usluga ili procesa u poslovanju.
Mogućnost prijave imaju privredna društva i preduzetnici (obrti) registrovani u Gradu Zenica, koji pripadaju kategoriji MSP.

Prihvatljivi korisnici, namjena sredstava, uslovi za prijavu, uputstva za prijavu, prijavni obrasci, te druge informacije i neophodna dokumentacija, dostupni su na web-stranicama www.edabl.org, www.zenica.ba i www.zeda.ba
Izbor korisnika će se vršiti prema redoslijedu dostavljanja prijava, do utroška raspoloživih sredstava, s tim da je krajnji rok za dostavljanje prijava 31.03.2021. godine, do 15 časova.
Prijave se dostavljaju u jednoj, zapečaćenoj koverti, preporučenom pošiljkom ili lično na adresu „Agencija za razvoj preduzeća – Eda“, Đure Jakšića 11, 78000 Banja Luka, sa sljedećom naznakom na koverti: „Prijava za dodjelu sredstava za uvođenje inovacija u MSP“, ne otvarati prije sastanka Komisije.