Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona još nije odredilo termin počerka realizacije Programa obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja (POPOiO), za djecu koja bi naredne školske godine trebala krenuti u školu.
I u školskoj 2019/2020. godini je, napominje prof.dr. Spahija Kozlić, ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK, obustavljen Program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja, radi preventivnog djelovanja, suzbijanja i širenja koronavirusa, a upitna je realizacija Programa i u ovoj godini. „Realizacija Programa zavisit će od usvojenog Budžeta ZDK za ovu godinu, koji još uvijek nije usvojen. Resorno ministarstvo je, kao i za prošlu godinu, za ovu namjenu predvidjelo iznos od 550.000 KM“, kaže ministar Kozlić.
Evidentriranje djece za POPOiO i upis u prvi razred osnovne škole, ukupno njih 2.559, obavljeno je u periodu od 21. do 30. decembra 2020. godine, u osnovnim školama na području Zeničko-dobojskog kantona. „Očekivati je da će ta brojka biti nešto veća od 2.559 djece, iako je broj upisane djece u prve razrede osnovnih škola u ZDK u konstantnom padu od 2017. godine“, ističe Kozlić. Tako je u školskoj 2019/2020. godini bilo upisano 3.442, 2018/2019. godine 3.758, 2017/2018. godine 3.777, dok je godinu ranije bilo upisano 3.616 djece.