Komunalno preduzeće ALBA Zenica d.o.o je realiziralo jednogodišnji projekt „Učestvuj u pravilnom postupanju sa otpadom – recikliraj!“, čiji je cilj bio podizanje svijesti o mjestu i važnosti ispravnog postupanja sa otpadom. Tim povodom, protekle srijede, upriličena je završna konferencija, na kojoj su predstavljeni alati i rezultati Projekta.
U sklopu Projekta je napravljena digitalna platforma, odnosno nova internet stranica i mobilna aplikacija, koja će korisnicima usluga omogućiti direktni kontakt, kako sa sadržajem usluga koje ALBA nudi, tako i uvid u stanje računa, datum plaćanja i slično.
„Kako bi korisnici naših usluga bolje koristili mogućnosti odvojenog sakupljanja komunalnog otpada, razvili smo digitalne alate, prilagođene današnjem vremenu i inovativne u namjeri da populariziraju ispravan odnos prema otpadu, a s obzirom na njegov ekološki, socijalni i ekonomski aspekt. Tako je na novoj internet stranici omogućen pristup svim našim sadržajima i našim uslugama, na način da je jednostavan za korisnika. Isto tako, naši korisnici će imati uvid u stanje svog računa, tako da je nova internet stranica i način komunikacije sa našim korisnicima, na kraju, u skladu i sa zdrastvenim biltenom naše zajednice i pandemije. Razvili smo i mobilnu aplikaciju koja svakom korisniku naših usluga omugućava da na svom mobilnom uređaju dobija interesantne sadržaje, edukativnog i informativnog karaktera, kao i informacije o našim uslugama“, kaže dr. Džafer Dautbegović, menadžer za kvalitet i projekte u Preduzeću ALBA Zenica d.o.o..

Ostatak teksta pročitajte u printanom izdanju