Društvena mreža TikTok sve je popularnija među djecom i mladima, a osimišljena je s ciljem da se, uz pomoć filtera, zvuka i animacija, kreiraju kratki video-sadržaji. Ipak, poput drugih društvenih mreža i TikTok se suočava sa problemima kada se radi o bezbjednosti mlađih korisnika, pa je masovna upotreba ove društvene mreže na meti zabrinutih roditelja, ali i policije. Osim eksplicitnog sadržaja koji se može pronaći, poseban su problem i izazovi koji mogu da dovedu do tragičnog završetka.
Izazovi savremenog društva
Magistrica psihologije i kognitivno- bihejvioralni psihoterapeut Inela Kaknjo mišljenja je da eksperimantisanje sa različitim rizičnim ponašanjem nije nova pojava kada je u pitanju razdoblje djetinjstva i adolescencije, ali su, kako kaže, izazovi savremenog društva to eksperimentisanje doveli u jedan novi kontekst preko igara izazova na društvenim mrežama. “Kod mlađe djece uzrok takvom ponašanju možemo naći u kognitivnoj nezrelosti i nerazumijevanju opasnosti u koje se upuštaju, dok kod adolescenata, a u tu skupinu spadaju već djeca od 11 godina, se radi o posebnoj razvojnoj fazi- kriza identiteta. Adolescencija je period kada dolazi do različitih emocionalnih i kognitivnih promjena koje nerijetko izazivaju i promjene na njihovom ponašajnom planu. Adolescent živi za trenutak, u sadašnjosti, ne percipirajući budućnost i svjesno se upušta u rizično ponašanje. U tom periodu njima je najvažnije mišljenje vršnjaka i skloni su uraditi bilo šta što bi ih populariziralo i dalo im osjećaj pripadnosti grupi. Dešava se da biološki brzo sazrijevaju, ali to ne prati kognitivni i emocionalni razvoj koji se odvija nešto sporije, pa se stoga javljaju takve nelogičnosti u njihovom ponašanju”, kaže Kaknjo.

Ostatak teksta pročitajte u printanom izdanju