Svjetski dan voda obilježava se svake godine, 22. marta, kako bi se skrenula pažnja ljudi, širom svijeta, na važnost očuvanja vode za piće. Obilježavanje ovog dana određeno je usvajanjem Rezolucije Generalne skupštine Ujedinjenih naroda u decembru 1992. godine.
Prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije, slatke vode na planeti Zemlji ima svega 2.5%, od čega podzemne vode čine 30,8%, jezera i rijeke 0,3%, dok je najveći dio slatke vode „zarobljen“ u lednicima (68,9%). Procjenjuje se da je samo 1% slatke vode ili 0,007% ukupne količine vode moguće koristiti za potrebe čovječanstva. U svijetu čak 1,1 milijarda ljudi nema pristup pitkoj vodi, a 2,4 milijarde živi bez osnovnih sanitarnih uvjeta.
Čista voda je život, zdravlje, prehrana, rekreacija…
Ljudima voda nije samo vitalna potreba, već i resurs koji iskorištavamo u svakodnevnom životu. Kod kuće je upotrebljavamo za kuhanje, čišćenje, tuširanje i pranje. Upotrebljavamo je za izgradnju naših domova, škola i cesta, te za grijanje zgrada i hlađenje elektrana. Pomoću električne energije koja nastaje njenim kretanjem, osvjetljavamo svoje gradove i domove. Voda je i stanište miliona vrsta od najsitnijih organizama koji se mjere u mikronima do plavih kitova. Nažalost, način na koji upotrebljavamo taj neprocjenjivi resurs i kako prema njemu postupamo ne utječe samo na naše zdravlje već i na sav život koji ovisi o vodi. Onečišćenje, prekomjerno iskorištavanje, fizičke promjene vodnih staništa i klimatske promjene sve više umanjuju kvalitetu i dostupnost vode.
Ovogodišnja tema obilježavanja Svjetskog dana voda jeste – što voda znači ljudima, koja je njena istinska vrijednost i kako možemo bolje zaštititi ovaj vitalni resurs.
Odustajanje od koncesija za MHE u ZDK veliki korak naprijed
Bosna i Hercegovina je jedna od rijetkih zemalja u Evropi i u svijetu, koja ima značajne rezerve vode za piće. Kroz naš, Zeničko-dobojski kanton teku rijeke Krivaja, Usora te Bosna, na kojoj dolini leži većina gradova/općina u ZDK. Međutim, otpadne vode predstavljaju opasnost za naše vodne resurse budući da se u vodotoke i jezera ulijevaju bez prethodnog biološko-hemijskog prečišćavanja. Rijeke i jezera ne mogu prihvatiti otpadne materije bez ozbiljnog uticaja na prirodnu ravnotežu, što dovodi do intenzivnog zagađenja vodnih resursa i gubitka kvalitetne vode. U cilju zaštite zdravlja sadašnjih i budućih generacija, neophodno je spriječiti zagađenje vodnih resursa, što zahtijeva odgovornost svake zemlje i njenog stanovništva, kao i međunarodnu saradnju. Već godinama unazad, organizacije civilnog društva upozoravaju i na mnoge negativne utjecaje malih hidroelektrana, kao što su: uništavanje netaknutih rijeka, presušivanje izvora pitke vode, izumiranje živog svijeta, onemogućavanje održivog razvoja lokalnih zajednica te direktna finansijska šteta za građane BiH. Dosada je u ZDK izgrađeno i pušteno u pogon devet malih hidroelektrana, dok je Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona odustalo od postupka dodjele koncesije za male hidroelektranu (MHE) „Očevlja 1“, na rijeci Očevlji, na području općine Vareš, što predstavlja veliki pomak i daje nadu da pojedine institucije ipak rade svoj posao na pravi način i u interesu građana.

PROJEKAT PODRŽAVA MINISTARSTVO ZA PROSTORNO UREĐENJE,
PROMET I KOMUNIKACIJE I ZAŠTITU OKOLINE ZDK