Vlada Zeničko-dobojskog kantona doživjela je rekonstrukciju. Dosadašnji vršilac dužnosti premijera i ministar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Mirnes Bašić imenovan je za premijera ZDK-a, zamijenivši za kormilom Vlade Mirzu Ganića koji je odstupio nakon što je izabran za gradonačelnika Visokog. Novi ministar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu je Mirsad Hadžić iz Tešnja. Obojica su kadrovi SDA. S premijerom Bašićem razgovarali smo o dosadašnjem radu, planovima i ključnim politikama kojima će se rukovoditi Vlada u rekonstruisanom sastavu, ali i aktuelnim mjerama protiv pandemije virusa Covid-19.
Bašić je rođen 1976. godine u Kaknju, gdje je završio osnovnu i srednju školu, a potom Pravni fakultet u Sarajevu. U Vladu je došao iz Rudnika mrkog uglja Kakanj gdje se zaposlio prije 20 godina. U prethodnom sazivu Vlade bio je ministar za pravosuđe i upravu, a u aktuelnom sazivu i prije imenovanja za v.d. premijera 24. novembra redovno je mijenjao prethodnog premijera kad god je bio odsutan, tako da je, kaže, dobro upoznat sa dužnostima i obavezama na ovoj poziciji.
NR: Restriktivne mjere koje je donijela Vlada ZDK-a na prijedlog Kriznog štaba Ministarstva zdravstva podijelile su javnost. Dok jedni podržavaju, drugi negoduju, jer smatraju da su bespotrebne. Hoće li se na ovome stati?
BAŠIĆ: Vlada sluša struku okupljenu u Kriznom štabu i ne sumnjamo da su mjere neophodne, jer moramo učiniti sve da sačuvamo zdravlje građana. Krenuli smo sa prelaskom škola na online nastavu, još više ograničili kretanje, donijeli naredbe za primarnu zdravstvenu zaštitu, policiju, inspekcije, ugostitelje, potom zabranili rad vrtića i organizovanje svadbi i proslava, da bismo na koncu zabranili rad kladionica, igraonica i sportske rekreativne aktivnosti u zatvorenom prostoru. Sve ove mjere su neophodne i iza njih stoji struka.
Strožije mjere
Na Vladi smo razmatrali i mogućnost uvođenja još strožijih mjera, uključujući zabranu rada ugostiteljskih objekata i tržnih centara, ali zasad insistiramo na poštivanju postojećih mjera. Ukoliko se situacija ne poboljša bit ćemo primorani da uvedemo potpuno zatvaranje, ali sam optimista i vjerujem da ukoliko se naši građani budu pridržavali minimalnih propisanih mjera i ukoliko policijski i inspekcijski organi budu kontrolisali provođenje mjera, nećemo doći u tu situaciju. Naše bolnice su pod velikim pritiskom, posebno Kantonalna bolnica Zenica, a i bez obzira na taj pritisak koga se želimo osloboditi, moramo učiniti sve da se uspori širenje pandemije, dok provedemo imunizaciju stanovništva čim dobijemo dovoljne količine vakcina. Do tada se moramo paziti i voditi računa o sebi i drugima, jer je ljudski život najvažniji.

Bašić

NR: Šta će biti prioriteti Vlade u nastavku mandatnog ciklusa?
BAŠIĆ: Ovo je vlada kontinuiteta i nastavljamo raditi na programskim ciljevima za koje smo se opredijelili prilikom imenovanja u martu 2019. godine. Vlada premijera Miralema Galijaševića ostavila nam je stabilan i likvidan budžet, bez neizmirenih obaveza prema bilo kome, tako da nam se bilo mnogo lakše posvetiti programskim ciljevima, a to su fiskalna stabilnost i jačanje ekonomije. Nažalost, početkom 2020. godine izbila je pandemija virusa Covid-19 koja je promijenila prioritete svih vlada, pa i naše, tako smo se morali fokusirati na borbu za zdravlje svih građana i svako radno mjesto.
Vrijedno iskustvo
Iza nas je vrijedno iskustvo, jer se aktuelna Vlada duže od godinu dana nosi sa pandemijom virusa Covid-19, i to, po ocjeni mnogih, vrlo uspješno. Naša vlada je napravila pionirske korake tokom pandemije i na to sam ponosan. Zdravstveni sektor suočio se sa dosad neviđenim izazovom, ali smo uspjeli naći i načina i sredstava, u skladu s mogućnostima, bez velike pomoći sa strane, da stabilizujemo i ojačamo zdravstvo kako bi se lakše nosilo sa pandemijom. Tu posebno mislim na Kantonalnu bolnicu Zenica, našu najveću zdravstvenu ustanovu, koja je dobila Covid intenzivnu njegu, PCR laboratorij, dijagnostičku i potrebnu zaštitu opremu, ali i Opću bolnicu Tešanj koja je također veoma važna, posebno za sjeverni dio našeg kantona.
Uložili smo velike napore da održimo budžetsku likvidnost koja je bila ugrožena zbog pada prihoda, s kojim su se suočili svi kantoni. Domaćinskim odnosom prema budžetu i mjerama štednje, uspjeli smo da održimo kontinuitet u izvršavanju ustavnih i zakonskih obaveza. Vlada i u ovakvim uslovima redovno izvršava svoje ustavne i zakonske obaveze, a plate i naknade zaposlenima u javnom sektoru – našoj policiji, prosvjetarima, pravosuđu i javnoj upravi, ne kasne niti dan.
Saniranje posljedica
Naporno smo radili i u svim drugim resorima – obrazovanju, boračkoj i socijalnoj zaštiti, privredi, poljoprivredi, a sve ove oblasti bit će u fokusu rada ove vlade i u nastavku aktuelnog mandatnog ciklusa. Moram biti oprezan sa velikim riječima i obećanjima na premijerskoj dužnosti, jer su i prethodna, a i aktuelna Vlada u prve dvije godine mandata, zaista uradile veliki posao. U osnovi, nastavit ćemo politiku stabilnosti i razvoja, stvarajući realne pretpostavke za snažnije iskorake, oporavak od pandemije i dalji razvoj našeg kantona. Stabilnost, povoljno poslovno okruženje i razvoj tri su ključna pojma koja oslikavaju našu politiku.
Koncesije za rudnike
Naše opredjeljenje je da energetske resurse i mineralna bogatstva stavimo u funkciju razvoja i zapošljavanja. Jedan od najvažnijih resursa našeg kantona je ugalj. Stoga smatram veoma važnim to što smo prije nekoliko mjeseci dodijelili koncesiju za istraživanje i eksploataciju uglja Rudniku mrkog uglja Kakanj, što je prva koncesija dodijeljena u skladu sa Zakonom o koncesijama iz 2003. godine. Trenutno vodimo procedure dodjele koncesije Rudniku Breza s kojim planiramo potpisati koncesioni ugovor do jeseni, a nadamo se da će i Rudnik Zenica u dogledno vrijeme ispuniti obaveze i dobiti koncesiju koja je jedan od preduslova za razvoj rudnika. Koncesije nisu važne samo za rudnike i druge privredne subjekte koji žele koristiti naše prirodne i mineralne resurse, nego i za lokalne zajednice kojima pripada 70 posto koncesione naknade. Općine i gradovi ta sredstva ulažu u razvoj infrastrukture, čime se unapređuje kvalitet života svih građana.
Borba protiv korupcije
Nastavit ćemo započete aktivnosti na polju prevencije i borbe protiv korupcije. Nedavno sam, s predstavnikom Američke ambasade u našoj zemlji, potpisao memorandum o saradnji u ovoj oblasti. Imat ćemo tehničku podršku Vlade SAD-a u prevenciji i borbi protiv korupcije, kao i formiranju Ureda za borbu protiv korupcije. Naš plan je da u toku ove godine završimo sve organizacione i tehničke pripreme i da ovaj Ured zaživi s početkom iduće godine. Podrška Američke ambasade, ali i OSCE-a s kojim također imamo odličnu saradnju, snažan je vjetar u leđa dosadašnjim aktivnostima Tima za prevenciju i borbu protiv korupcije i Sektora za borbu protiv korupcije pri Ministarstvu za pravosuđe i upravu. Ponosan sam što sam bio ministar za pravosuđe i upravu u vrijeme kada su pokrenute strateške aktivnosti na polju prevencije i borbe protiv korupcije 2017. godine. Naš plan je da što prije završimo i započnemo primjenu Uredbe o novčanim grantovima. To će biti dodatni iskorak u raspolaganju budžetskim sredstvima, ako se zna da ova vlada posljednje dvije godine nije dala niti jednu marku bez javnog poziva.
Uštede i rezovi
NR: Skupština je prošle sedmice usvojila Budžet ZDK, koji je nešto veći nego lani, iako se očekuju manji prihodi. Hoće li biti rezova i ušteda?
BAŠIĆ: Očuvanje budžetske likvidnosti jedan je od najvažnijih prioriteta. Projekcija Federalnog ministarstva finansija je da će prihodi u 2021. godini biti manji za 17 posto, a u isto vrijeme naše obaveze su sve veće. Budžet je projiciran na nivou 401 milion KM i za 2 posto je veći nego lani, jer smo morali planirati sredstva za implementaciju Uredbe o egzistencijalnoj novčanoj naknadi za demobilisane borce u punom kapacitetu, izdvojiti dodatna sredstva za zdravstveni sektor, koji će dobiti ukupno 9 miliona KM, te implementirati Zakon o hraniteljstvu FBiH. U isto vrijeme, povećana su izdvajanja za plate prosvjetara, dok su, i to moram naglasiti, plate ostalih uposlenika na budžetu ostale na nivou prošlogodišnjih.
Kao i većina kantona nadamo se pomoći sa viših nivoa, jer će bez te pomoći zaista biti teško izvršiti budžet na nivou koji je planiran. Vlada je poduzela mjere kako bi se smanjili rashodi u budžetu. Materijalni troškovi smanjeni su za 10 posto, nisu planirani značajniji kapitalni transferi i ulaganja, dok će se namjenska sredstva trošiti u skladu sa važećim propisima.
Stabilna koalicija
NR: Je li vladajuća koalicija u ZDK stabilna i mogu li se, po Vama, desiti turbulencije u funkcionisanju vlasti u ZDK, poput onih u Kantonu Sarajevo ili nekim drugim kantonima?
BAŠIĆ: To je pitanje za političke lidere aktuelne koalicije koju čine SDA, HDZ BiH, A-SDA (NES) i samostalni zastupnici. Iz premijerske perspektive mogu reći da Vlada funkcioniše bez problema i trzavica i da gotovo sve odluke donosi jednoglasno. I u vrijeme pandemije smo pokazali jedinstvo i da radimo u interesu građana, za što nam odaju priznanje iz međunarodne zajednice, ali i politički lideri stranaka koje nisu dio ove većine. Većina je stabilna, a to se pokazalo i na posljednjoj sjednici Skupštine ZDK-a na kojoj je potvrđen novi sastav Vlade.
Plava voda
NR: Na toj sjednici su usvojene i dopune Odluke o kreditnom zaduženju za projekat “Izgradnja regionalnog vodovoda Plava voda”. Jesu li time definitivno otklonjene prepreke za realizaciju ovog projekta?
BAŠIĆ: Prepreke su bile pravne prirode, jer je prethodna odluka o kreditnom zaduženju predviđala obavezu Fonda za zaštitu okoliša FBiH da izda garancije za osiguranje dijela sredstava s kojima učestvuje u finansiranju projekta. Kada je bilo jasno da Fond garancije neće izdati, jer to nije moguće prema njihovim propisima, odlučili smo da idemo u izmjene odluke prema Skupštini. Izmjenama odluke prethodio je niz sastanaka sa predstavnicima EBRD-a i Evropske komisije, na kojima su usaglašeni ovi koraci. Obavezali smo se da ćemo sve završiti do kraja marta i to smo učinili. Ovime su stvoreni uslovi da ZDK dostavi Federalnom ministarstvu finansija mjenice za kredit EBRD-a, a naredni korak je da potpišemo ugovor za sredstva Razvojne banke Vijeća Evrope (CEB) te dostavimo mjenice za ovaj dio kredita. Podsjećam da se Zeničko-dobojski kanton, odlukom Skupštine iz 2017. godine, kreditno zadužio za iznos od 14 miliona i 300 hiljada eura, odnosno 65 posto ukupnog kreditnog zaduženja, koje se ne odnosi samo na dio zajma koji je obavezan vraćati ZDK (17,50%), već i za dio kredita koji su u obavezi vraćati Grad Zenica i Fond za zaštitu okoliša FBiH. Ispunili smo sve svoje obaveze prema ovom projektu, a moram naglasiti da ispunjavamo i finansijske obaveze te da smo do sada izvršili uplatu četiri rate kredita.
Ravnomjeran razvoj
Naše opredjeljenje je da jačamo saradnju sa svim lokalnim zajednicama, da onima koji su manje ekonomski moćni pomognemo da ojačaju ekonomski i infrastrukturno, te da budemo servis i snažan oslonac općinama i gradovima. Spremni smo podržati i pomoći velike infrastrukturne projekte širom kantona, a jedan od tih projekata je “Izgradnja regionalnog vodovoda Plava voda”. Moramo sarađivati na projektima koji donose boljitak zajednici i građanima. Želim iskoristiti ovu priliku da se zahvalim Gradskom vijeću Zenica koje je davanjem prava građenja stavilo tačku na blokadu projekta „Energetska efikasnost u Kantonalnoj bolnici Zenica“ vrijednog 11 miliona eura. I ovo je generacijski projekat od kojeg će korist imati svi građani i cjelokupno društvo.