Šut

Uz zdravstvene radnike, koji su od početka pandemije na prvoj liniji fronta, vrlo važnu ulogu sve vrijeme ima policija koja budno prati i kontroliše poštivanje protivpandemijskih mjera. Komesar Uprave policije ZDK Semir Šut, po činu generalni inspektor policije, za Našu riječ govori o angažmanu policije u vrijeme pandemije, zakonskom okviru, ali i stanju sigurnosti, opremljenosti i aktuelnom popunjavanju redova policije.
NR: Skupština Zeničko-dobojskog kantona, na tematskoj sjednici posvećenoj pandemiji korona virusa, prihvatila je inicijativu da se ide u izmjene Zakona o javnom redu i miru, a što je nedavno tražio i Krizni štab Ministarstva zdravstva. Šta je to što u postojećem zakonu sprečava policiju da vrši kontrolu poštivanja protivpandemijskih mjera?
ŠUT: Kod izricanja sankcija za nepoštivanje epidemioloških mjera, prvo se pojavila potreba da sve mjere kriznih štabova potvrđuju organi izvršne ili zakonodavne vlasti – vlade i skupštine, što je u svojoj odluci rješavao i Ustavni sud FBiH. Sada su ti problemi otklonjeni, sve mjere Kriznog štaba potvrđuje i Vlada ZDK, a spomenutim izmjenama Zakona bit će jasnije propisan prekršaj nepoštivanja donesenih i važećih epidemioloških mjera.
Upozoravanje građana
NR: Je li policija dosad sankcionisala građane zbog nepoštivanja mjera, prije svega nenošenja maski i kršenja zabrane kretanja?
ŠUT: Uprava policije MUP-a ZDK je putem svojih policijskih službenika i dosad izricala sankcije i to najviše za nenošenje maski i kršenje zabrane kretanja. Želim da naglasim da akcenat stavljamo na upozoravanje naših građana i da pokušavamo postići najveći efekat bez izricanja sankcija, koliko je god to moguće. Zbog toga je važan apel našim građanima da poštuju sve uvedene mjere, kako bi i policijski službenici svoje vrijeme i energiju mogli usmjeriti više na suzbijanje kriminaliteta i drugih prekršaja javnog reda i mira, što nam je svakako zajednički interes.
Kontrola poštivanja mjera
NR: Zdravstveni sektor se žali na iscrpljenost kadrova koji se duže od godine bore protiv pandemije. Koliko je pandemija iscrpila kadrove u policiji, jer znamo da ste od prvog dana aktivno uključeni u vršenje kontrole poštivanja mjera te nadzor osoba u izolaciji?
ŠUT: Treba pohvaliti policijske službenike koji, pored svih redovnih obaveza, provode mjere kontrole poštivanja mjera, kao i nadzor osoba u izolaciji. Ne treba zaboraviti da smo u početku pandemije u jednom momentu vršili kontrolu oko 6.500 osoba u izolaciji i to vrlo uspješno i efikasno, čime je posebno bio zadovoljan i Krizni štab Ministarstva zdravstva. U proteklom periodu smo kontinuirano imali i određen broj oboljelih policijskih službenika od zaraze korona virusom, ali nijednog momenta naše funkcionisanje nije dovedeno u pitanje. Kao i svugdje, određena zasićenost ovim problemom je prisutna, ali funkcionišemo i još jednom treba uputiti čestitke policajcima na terenu.
Povoljno stanje sigurnosti
NR: Je li pandemija uticala i kakvo je trenutno stanje sigurnosti u ZDK-u? Kakva je ocjena stanja ako uporedimo pandemijsku 2020. i godinu ranije?
ŠUT: Što se tiče stanja sigurnosti u Zeničko-dobojskom kantonu, ono se sa sigurnošću može ocijeniti kao povoljno. Takvu ocjenu baziramo na statističkim pokazateljima, ali i subjektivnom osjećaju sigurnosti kod naših građana. Kada su u pitanju krivična djela i prekršaji te stanje bezbjednosti saobraćaja, nije bilo značajnih promjena u 2020. godini, u odnosu na prethodnu godinu. Blago je povećana rasvijetljenost krivičnih djela i nije došlo do porasta broja smrtno stradalih u saobraćajnim nezgodama. Ono što je bitno spomenuti je kontinuirani pad broja krivičnih djela i prekršaja u ZDK posmatran u dužem vremenskom periodu. Tako smo u 2015. godini na području ZDK imali evidentiranih 3.058 krivičnih djela, dok je u 2020. godini taj broj bio 2.255. Godine 2015. zabilježili smo 859 teških krađa, a 2020. godine 455.

Ostatak teksta pročitajte u printanom izdanju