Grad Zenica u 2021. godini u realizaciju projekata putne infrastrukture planira uložiti 1.950.000 KM, a na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća Zenica predstavljen je Plan ulaganja u putnu infrastrukturu za 2021. godinu. Plan sadrži prenos sredstava iz 2020. godine u iznosu od 875.405,55 KM te prijedlog projekata ukupne investicione vrijednosti 1.074.550,00 KM. Prenesene obaveze odnose se na projekte koji su započeti u 2020. godini, dijelom realizovani ili su u potpunosti završeni, ali su dijelom finansijski preneseni u Plan za 2021. godinu te projekte koji nisu započeti u 2020. godini. Plan podrazumijeva i realizaciju novih projekata i to: sanacija i asfaltiranje puta za Pepelare, rekonstrukcija Gornjozeničke ulice, sanacija Đerzelezove ulice, završetak izgradnje pješačke staze u Perinom Hanu i proširenje mosta na ulici Bistua Nuova, sanacija Zmajevačke ceste i razdvajanje oborinske i fekalne kanalizacije u ulici Lukovo polje. Pored toga realizacijom Plana izvršit će se asfaltiranje gradskih, lokalnih i nekategorisanih saobraćajnica, izgradnja pješačke staze, rješavanje problema oborinskih voda na određenim lokacijama te zaštita i proširenje saobraćajnica na kritičnim dionicama.