Svakodnevna izloženost stresu tokom pandemije koronavirusa kao i infodemije, odnosno senzacionalističkog načina izvještavanja sa informacijama koje nisu bile provjerene, kod građana je izazvana dodatna paniku, netrpeljivost i nepovjerenje prema stručnjacima.
Prema riječima mr. sc. Tajiba Babića, dipl. psihologa u Centru za mentalnu rehabilitaciju JU „Dom zdravlja“ Zenica, u medijima skoro da i nema drugih vijesti, osim broja novozaraženih i broja umrlih zbog čega su mnogi građani podložni anksioznosti, zbunjenosti, potištenosti ili javljanju simptoma opsesivno-kompulzivnog poremećaja poput potrebe za prečestim pranjem ruku ili artikala koje kupujemo.
“Ljudi u vanrednim situacijama žele biti kvalitetno informisani, budući da tako imaju viši osjećaj kontrole nad aktuelnom situacijom čime pokušavaju reuspostaviti narušeni osjećaj sigurnosti, osobnog integriteta te životnog smisla i osjećaja zadovoljstva. Zbog toga je bitno na adekvatan način izvršiti selekciju pravih i korisnih informacija, budući da je učestalost izlaganja konfliktnim informacijama u vijestima jedna od najsnažnijih prediktora simptoma akutnog stresa specifičnih za pandemiju. Za očuvanje mentalnog zdravlja građana u vrijeme pandemije od izuzetne važnosti je javno slanje poruka podrške koje angažiraju ljude da budu usmjereni i aktivni u svojim lokalnim zajednicama kako bi se međusobno podržavali i brinuli jedni o drugima. Također, pozitivne efekte na raspoloženje, osjećaj sigurnost i mentalno zdravlje građana može imati medijsko izvještavanje u kojem se govori o našim herojima u vrijeme pandemije, iznose se mišljenja i savjeti zdravstvenih radnika, posebno epidemiologa ili ohrabrujuće poruke članova kriznih štabova i političara. U biranju informacija tokom pandemije, kao i u životu općenito, neophodan je oprez”, kaže Babić.
Nepovjerenje građana
Širenje dezinformacija o vakcinama i vakcinaciji na društvenim mrežama jedan je od glavnih razloga nepovjerenja građana prema vakcinaciji, što građanima otežava donošenje ispravne odluke o njihovom zdravlju.

Ostatak teksta pročitajte u printanom izdanju