Povodom 15. maja – Dana policije ZDK razgovarali smo sa Dariom Pekićem, ministrom unutrašnjih poslova u Vladi ZDK.
Većina građana se pridržava mjera i naredbi
NR: Pored redovnih aktivnosti, od početka pandemije ste uključeni u rad štabova civilne zaštite kao i u praćenje i sankcionisanje onih koji ne poštuju donesene mjere i naredbe kriznih štabova. Jeste li zadovoljni ostvarenom saradnjom? Koliko su građani poštovali mjere i naredbe štabova i koji su bili najčešći prekršaji?
PEKIĆ: Obzirom na situaciju nastalu usljed pandemije novog korona virusa COVID-19, a u cilju provođenja naredbi i mjera Federalnog štaba civilne zaštite koje su u to vrijeme bile na snazi, Ministarstvo je poduzimalo pojačane aktivnosti u svim organizacionim jedinicima i svim segmentima svoga rada. U periodu od 16.03.2020. kada je u Federaciji BiH proglašeno stanje prirodne nesreće do 31.12.2020. godine koordinirane su brojne aktivnosti Ministarstva vezane za realizaciju naredbi i provođenje preporuka kriznih štabova Ministarstva zdravstva Zeničko-dobojskog kantona i Federalnog ministarstva zdravstva, povodom pojave pandemije, što je uključivalo redovne kontrole lica u samoizolaciji, obezbjeđenje objekata u kojima su smještena lica koja ulaze u Bosnu i Hercegovinu iz drugih država, obavezno nošenje zaštitnih maski preko usta i nosa, ograničenje kretanja građana na području ZDK u određeno vrijeme, te pružanje pomoći sanitarnim inspektorima prilikom poduzimanja mjera i radnji iz njihove nadležnosti. Ogromna većina građana dosljedno se pridržavala svih naredbi i preporuka, ali i pored toga, u toku 2020. godine, na području Kantona, evidentirano je 3.340 prekršaja koji su se odnosili na neprovođenje naredbi Federalnog štaba civilne zaštite zavedenih radi sprečavanja širenja pandemije, a sankcionisano je i 656 prekršaja zbog kršenja odluka gradskih i općinskih vijeća koje su se odnosile na zabranu konzumiranja alkohola na javnim mjestima u većim grupama ljudi, u cilju sprečavanja širenja zaraze korona virusom.

Svim pripadnicima MUP-a Zeničko-dobojskog kantona čestitam 15. maj – Dan policije, uz želju da ih prati lična i porodična sreća. Građanima Zeničko-dobojskog kantona poručujem da uvijek mogu računati na policijske službenike i ostale uposlenike našeg Ministarstva koji im, u svakom trenutku, mogu garantirati punu ličnu i imovinsku sigurnost.  

Pohvale zbog uspješno provedenog konkursa
NR: Koliko uposlenika bi trebali imati po sistematizaciji radnih mjesta i koliko ih je popunjeno? Nedavno je završena konkursna procedura i objavljeni spiskovi primljenih kandidata. Kako je tekao ovaj proces i koliko Vam znače pohvale koje je MUP ZDK dobio?
PEKIĆ: U Ministarstvu je, krajem decembra 2020. godine, evidentirano ukupno 1.492 zaposlenih, od kojih je 1.031 policijski službenik, 56 državnih službenika i 405 namještenika. Važećom sistematizacijom predviđeno je da u Ministarstvu radi 1.235 policijskih službenika, što znači da nam trenutno nedostaju 204 policijska službenika. Ministarstvo je, 13. oktobra prošle godine, u saradnji sa Vladom Kantona, u cilju veće i kvalitetnije popunjenosti policijskog sastava, objavilo Javni oglas za prijem u radni odnos novih 125 policijskih službenika, od čega njih 110 u činu „policajac“ i 15 u činu „mlađi inspektor“. Sve procedure u vezi sa navedenim oglasom su okončane. S ponosom mogu istaći da, prilikom provođenja konkursnih procedura, zahvaljujući primjeni najnaprednijih tehničkih metoda i kontinuiranom monitoringu u koji je bila uključena i nevladina organizacija Transparency international, prilikom prijema novih policijskih službenika, nije bilo moguće vršiti bilo kakve političke ili neke druge pritiske koji bi mogli dovesti u sumnju objektivnost i nepristranost konkursne komisije prilikom odabira najuspješnijih kandidata. Mojim dolaskom na čelo Ministarstva zahtijevao sam da se ove mjere primjenjuju kako bih jasno stavio do znanja da ne smije biti nezakonitih radnji niti privilegiranih kandidata što je rezultiralo time da su, po okončanju konkursne procedure, zaista primljeni najbolji, što me čini jako ponosnim. Pohvale zbog uspješno provedenog konkursa koje smo dobili od brojnih domaćih i međunarodnih faktora puno nam znače, ali nas i obavezuju da dostignute standarde u izvršavanju poslova iz naše nadležnosti održimo.
NR: Šta slijedi nakon završenog konkursa, kada će novi uposlenici početi sa radom?
PEKIĆ: Kandidati koji su primljeni bit će upućeni na Policijsku akademiju Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova u Sarajevu gdje će završiti odgovarajuću policijsku obuku koja za čin „policajac“ traje šest mjeseci, a za čin „mlađi ispektor“ godinu dana. Nakon toga, oni će biti u potpunosti spremni za izvršavanje policijskih poslova i zadataka u organizacionim jedinicama našeg Ministarstva.
Među najbolje opremljenim u BiH
NR: Kakva je opremljenost MUP-a ZDK? Šta je od savremene opreme nabavljeno u proteklih godinu dana i kakav je plan za poboljšanje opremljenosti za naredni period?
PEKIĆ: Po dolasku na čelo Ministarstva, nakon izvršene sveobuhvatne analize stanja bezbjednosti, prioritet sam stavio na opremanje policijskih službenika i ostalih uposlenika MUP-a neophodnim materijalno-tehničkim sredstvima, s ciljem da građanima našeg kantona omogućimo maksimalan stepen sigurnosti. Dužan sam spomenuti Vladu Zeničko-dobojskog kantona koja je prihvatila i budžetski podržala sve naše dosadašnje prijedloge u vezi sa materijalno-tehničkim opremanjem Ministarstva. Zahvaljujući našim zajedničkim naporima, MUP Zeničko-dobojskog kantona danas se svrstava u red najbolje opremljenih policijskih agencija u BiH. Kada je riječ o opremljenosti policijskih službenika, mogu reći da posjeduju svu opremu potrebnu za profesionalan, stručan i efikasan rad. U proteklom periodu, značajna finansijska sredstva uložili smo u nabavku novih vozila što u velikoj mjeri utiče na efikasnost policijskih službenika. Samo u protekloj godini nabavili smo 16 novih vozila koja su ravnomjerno raspoređena po svim organizacionim jedinicama Ministarstva, čime smo značajno obnovili vozni park. Nastojat ćemo i ubuduće održati kontunitet u nabavci vozila i druge opreme, uz napomenu da će ova aktivnost najvećim dijelom zavisiti i od dinamike punjenja kantonalnog budžeta.
Smanjen broj saobraćajnih nesreća
NR: Šta kažu statistički podaci o broju krivičnih djela?
PEKIĆ: Na području Zeničko-dobojskog kantona, u 2020. godini, evidentirano je 2.255 krivičnih djela, od čega 1072 ili 47,5% po poznatom i 1183 ili 52,5% po nepoznatom počiniocu. Naknadno je rasvijetljeno 727 krivičnih djela ili 61,5%. Ukupna rasvijetljenost je 1.799 krivičnih djela ili 79,8%. Zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivična djela, prijavljena su 1.942 lica od kojih je 920 povratnika u vršenju krivičnih djela i 81 maloljetnik. Broj krivičnih djela, u odnosu na prethodnu godinu, veći je za 109, ali ohrabruje podatak da je broj maloljetnih počinilaca krivičnih djela smanjen za 12%. Kada je riječ o borbi protiv kriminaliteta, dužan sam spomenutu izvanrednu saradnju našeg ministarstva sa svim policijskim agencijama na području Bosne i Hercegovine, te naročito sa Kantonalnim tužilaštvom Zeničko-dobojskog kantona koje poslove iz svoje nadležnosti izvršava na izuzetno stručan i profesionalan način.
NR: Koliko je bilo saobraćajnih nezgoda u 2020. godini i koliko je osoba stradalo u ovim nesrećama?
PEKIĆ: U toku prošle godine, na području Zeničko-dobojskog kantona evidentirano je 2.567 saobraćajnih nezgoda. U nezgodama je 620 lica zadobilo lake tjelesne povrede, 104 lica su zadobila teške tjelesne povrede, a 21 lice je smrtno stradalo. Poredeći ove podatke sa 2019. godinom, možemo konstatovati da je ukupan broj saobraćajnih nezgoda smanjen za 424 nezgode ili 14,2%, da je broj lakše povrijeđenih lica manji za 149 ili 19,4%, broj teže povrijeđenih lica je manji za 30 ili 22,4%, dok je broj smrtno stradalih isti kao u prethodnoj godini. Evidentan je trend smanjenja ukupnog broja nezgoda i povrijeđenih lica što je rezultat rada policijskih službenika na terenu, poduzimanja preventivnih mjera i planskog korištenja radarskih sistema.