U Maglaju je nedavno otvoren novi objekat mliječne pijace, a radi se o zajedničkom projektu Komunalnog javnog društva (KJD) i Općine Maglaj. Projektom vrijednim oko 60.000 KM stvorili su se odlični uslovi za sve one koji na pijaci prodaju mlijeko i mliječne prerađevine, ali i suhomestane proizvode.
Sve do 2016. godine prodaja mlijeka, mliječnih i suhomesnatih proizvoda odvijala se na otvorenom. Nakon toga prodaja je usklađena sa zakonskim propisima, pa je mliječna pijaca izmještena u dio objekta tržnog centra. Novi i funkcionalni objekat ima višestruke koristi, kažu proizvođači koji u objektu mliječne pijace prodaju svoje proizvode. Saliha Avdić iz Moševca godinama se bavi proizvodnjom mlijeka i mliječnih proizvoda i ne krije zadovoljstvo izgradnjom novog objekta predviđenog za mliječnu pijacu. „Prostor je jako lijep, prostran, svako ima svoje mjesto i mislim da je sada i kupcima mnogo ugodnije. Nama je mnogo bolje, posebno kada je riječ o hladnijem godišnjem dobu, sada smo baš zaštićeni i na pristupačnom mjestu“, kazala je Avdić. Porodica Ibrišević iz Visokog također godinama prodaje suhomesnate proizvode na pijaci u Maglaju. „Mi smo ovdje, takoreći, domaći ljudi. Prostor u kojem se sada nalazimo je funkcionalan kako za nas, tako i za proizvode koje prodajemo“, kazao je Haldun Ibrišević, vlasnik obrta „Ibrišević“ Visoko.