Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić, predstavnici Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine i zvaničnici Elektroprivrede BiH postigli su protekle srijede na sastanku u Sarajevu kompromisno rješenje i usaglasili sedam tačaka sporazuma.
U ovoj priči nema pobjednika
– Uspjeli smo kompromisno doći do sporazuma. U ovoj priči nema pobjednika. Imamo isti cilj – da kroz proces restrukturiranja dovedemo rudnike do nezavisnog funkcionisanja -rekao je Džindić nakon sastanka i dodao da su podloga za dogovoreni sporazum bili prijedlog Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH i sporazum koji je pripremila uprava Elektroprivrede BiH na čelu s direktorom Admirom Andelijom.
Sporazum ima sedam tačaka, od kojih je prva da proces restrukturiranja rudnika nema alternativu i da su učesnici obavezni da koncept realizuju kroz socijalni dijalog. Elektroprivreda BiH obavezna je da osigura sredstva za penzionisanje rudara koji su već stekli ili će do kraja 2021. godine steći uslove za odlazak u penziju. Potpisnici se obavezuju da se restrukturiranje sedam rudnika sastavku koncerna Elektroprivrede realizuje najkasnije do kraja 2023. godine. Zbrinjavanje viška radnika će se vršiti na socijalno prihvatljiv način, prirodnim odlivom, te prekvalifikacijom i dokvalifikacijom radnika, a finansijska sredstva osigurat će Elektroprivreda BiH. Peta tačka odnosi se na izradu novog pravilnika o radu, pri čemu će se poštivati važeći kolektivni ugovor za sektor rudarstva. Elektroprivreda BiH obavezuje se da osigura nastavak investiranja ulaganja u rudnike. Samostalni sindikat radnika rudnika Federacije BiH zadržava pravo da u slučaju nepoštivanja sporazuma, ponovno aktivira odluke o štrajku i protestima.
– Danas imamo odluku da će oko 419 radnika do kraja 2021. godine moći da budu penzionisani, oni koji su već dobili rješenje i oni koji će do kraja godine ispuniti uslove. Smatramo da je ovaj proces restrukturiranja na planu ljudskih resursa moguće okončati najkasnije do kraja 2023. godine. Važno je da je definisan proces zbrinjavanja viška radnika kroz prirodni odliv, prekvalifikacije i dokvalifikacije kadra koji imamo, kao i podsticajne otpremnine -izjavio je Sinan Husić, predsjednik Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH.
Generalni direktor Elektroprivrede BiH Admir Andelija istakao je da je usaglašeno kompromisno rješenje i da postizanje sporazuma znači da neće doći do poskupljenja električne energije.Sindikat rudara zadovoljan sporazumom.
Šta kažu rudari u Kaknju i Zenici?
Potpisivanjem sporazuma, otkazan je generalni štrajk rudara za koji je sve bilo spremno i koji se trebao održati 20. maja. Predsjednik Rudničkog odbora sindikata u Rudniku Kakanj, Abdel Fazlić, o postignutom sporazumu i otkazivanju štrajka, kaže:
Sve što se prezentiralo javnosti u posljednjih godinu dana izazivalo je neizvjesnost i tenzije. Krenulo je među radnicima Rudnika, a onda su i građani uvučeni u stanje straha od poskupljenja električne energije. Bio je to nekorektan i monopolistički odnos prema rudarima i građanima. Kada je shvaćeno da se sindikat rudara neće pomiriti sa takvim odnosom, u procesu restrukturiranja rudnika uglja, i da su naše namjere sasvim ozbiljne, došlo je do potpisivanja sporazuma, čime je laknulo i zaposlenima u rudnicima i građanima. Poslije godinu dana jednostranih poteza iz Elektroprivrede i Vlade, mi smo ovim sporazumom konačno prihvaćeni kao pratneri u socijalnom dijalogu i odgodili generalni štrajk. Razumijevanje naših zahtjeva pokazano na sastanku 19. maja, bilo je na izuzetno visokom nivou i prava je šteta što takav odnos nije postojao od početka procesa kojima je počelo restrukturiranje.

Ostatak teksta pročitajte u printanom izdanju