Svoj 62. rođendan slavi Osnovna škola „Vladimir Nazor“ koja se nalazi u zeničkom naselju Mokušnice, na adresi Sarajevska 20. Pandemija COVID-a 19 je izmijenila organizaciju odgojno-obrazovnog procesa i u ovoj školi. Nastavni proces odvijao se u skladu sa Uputstvom Ministarstva za obrazovanje nauku, kulturu i sport.
Učenici prvih razreda svaki dan u Školi


-Škola je uložila dodatne napore kako bi učenici prvih razreda mogli svakodnevno pohađati nastavu, što smo i uspjeli. Naime, učenici su podijeljeni u dvije grupe. Jedna grupa je pohađala nastavu u školi. Svakodnevno se obavlja čišćenje i dezinfekcija školskih prostorija. Poslije toga nastavu pohađa druga grupa učenika. Učiteljice Rabija Kopić i Julijana Selimović pokazale su ljubav, entuzijazam i profesionalizam prema učiteljskom pozivu radeći isti posao dva puta dnevno, te im se ovom prilikom i zahvaljujem, kaže Mirnes Varupa, direktor JU Osnovne škole „Vladimir Nazor“ Zenica.
Nešto novo u prostorijama naše škole


Uskoro će u prostorijama naše škole početi sa radom i Škola engleskog jezika Little stars za najmlađi uzrast, koju će organizovati i voditi prof. engleskog jezika i književnosti prof.dr. Mirna Begagić, koja ima višegodišnje iskustvo, kako u podučavanju engleskog jezika, tako i u aktivnom radu u akademskoj zajednici, a ujedno je i uposlenica naše škole. Uzimajući u obzir činjenicu da se djeca u redovnoj školi susreću sa predmetom engleski jezik tek sa 9 godina, uvidjeli smo potrebu da i djeci ranije dobi omogućimo učenje stranog jezika, kao i da djeci, koja su se već susrela sa ovim predmetom, omogućimo uvježbavanje i usavršavnje istog. Znanje stranog jezika predstavlja jedno od najvećih bogatstava svakog pojedinca i djecu bi trebalo poticati na učenje od najranije dobi. Što su djeca mlađa, sam proces učenja je jednostavniji i odvija se sa navjerovatnom lakoćom. Ukoliko se učenje odvija u prirodnom okruženju, uz mnoštvo autentičnih materijala te kroz igru i zabavu, rezultati zasigurno neće izostati. Škola engleskog jezika Little stars planira naše male polaznike pretvoriti u istinske male zvjezdice tako što će osigurati učenje uz pregršt zabave u malim grupama (max 10 polaznika u grupi). Grupe će biti formirane na osnovu dobi djeteta, a moći ćete se priključiti u naše timove prema uzrastu: a) Uzrast 4 do 6 godina; b) Uzrast 6 do 8 godina; c) Uzrast 8 do 10 godina, istakao je Varupa.

Ostatak teksta pročitajte u printanom izdanju