Prema utvrđenom Nastavnom kalendaru za školsku 2020/2021. godinu, planirano je da nastava u osnovnim i srednjim školama na području Zeničko-dobojskog kantona traje do 15.06.2021. godine. Međutim, imajući u vidu da je početak nastave u školama na području Zeničko-dobojskog kantona, shodno Odluci Kriznog štaba Ministarstva zdravstva ZDK, prolongiran za 08.09.2020. godine, tako se i nastavni proces u osnovnim školama za maturante završava u periodu od 10.06. do 15.06., a za ostale učenike do 21.06., dok se nastavni proces u srednjim školama za maturante završava 10.05., a za ostale učenike do 17.06., u zavisnosti od vrste i specifičnosti škole.
Održan kontinuitet u učenju
„Organizacija odgojno-obrazovnog procesa u školskoj 2020/2021. godini je, zbog sprječavanja širenja zaraze izazvane koronavirusom, bila uslovljena odlukama Kriznog štaba Ministarstva zdravstva ZDK i Procedurom za rad odgojno-obrazovnih ustanova – vodič za unapređenje biosigurnosti u kontekstu COVID-19 donesene od strane Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica. Cijeneći složenost epidemiološke situacije i potrebu zadržavanja kontinuiteta u učenju, Ministarstvo je definisalo moguće načine i modele organizacije odgojno-obrazovnog procesa u vanrednim okolnostima, koji su imali za cilj zaštitu zdravlja učenika, nastavnika i ostalih učesnika odgojno-obrazovnog procesa, s tim što je u periodu od 15.03. do 30.04.2021. godine, odgojno-obrazovni proces u potpunosti organiziran i realiziran online“, kaže Spahija Kozlić, ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK. Ministarstvo i Pedagoški zavod su u proteklom periodu, provodeći različita istraživanja pedagoške prakse, identificirali niz poteškoća s kojima su se susretali direktori, nastavnici i stručni saradnici, učenici i roditelji i utvrdili prioritete za unapređenje odgojno-obrazovnog procesa u novonastalim okolnostima.

Ostatak teksta pročitajte u printanom izdanju